Paweł Borys

Partner Zarządzający MCI Capital, Prezes Zarządu MCI Capital TFI
Paweł Borys
MCI Capital

bio

Paweł Borys jest menadżerem z 24-letnim profesjonalnym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Pracował w Erste Banku, Deutsche Banku, AKJ Investment TFI, PKO Banku Polskim i PFR. Specjalizuje się w inwestycjach, budowaniu strategii, usługach finansowych, nowych technologiach oraz reorganizacjach i integracjach. Zarządzał funduszami rynku publicznego, realizował strategiczne M&A i inwestycje private equity o wartości ponad 20 mld zł. Posiada szerokie doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu organizacją. Członek ponad 20 rad nadzorczych, w tym 3 banków i 2 TFI.

Był liderem lub uczestniczył w takich projektach jak m.in. transformacja PKO Banku Polskiego, restrukturyzacja i nowa strategia Kredobank na Ukrainie, stworzenie joint-venture pomiędzy eService i EVO Payments International, utworzenie BLIK, utworzenie Grupy PFR i transformacja polskich instytucji rozwojowych, stworzenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, realizacja Tarczy Finansowej PFR w czasie pandemii, budowa największej w regionie platformy inwestycji w fundusze PE/VC w PFR Ventures, utworzenie Chmury Krajowej w partnerstwie z Google i Microsoft oraz Centralnego Domu Technologii.

Pracę zawodową łączy z zainteresowaniami w obszarze ekonomii. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Uhonorowany wieloma nagrodami w tym „Człowieka 30-lecia” Forum Ekonomicznego w Karpaczu, „Wizjonera Finansów” Banking & Insurance Forum, „Osobowości Roku” SuperBiznesu, „Digital Shapers” Fundacji Digital Poland, „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy Parkiet.

Paweł Borys
MCI Capital

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie