Paweł Mirowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Paweł Mirowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

bio

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A., Zakładach Chemicznych Police S.A. i Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Był Z-cą Burmistrza Polic i Wicestarostą Polickim. W latach 2017-2020 zasiadał w Zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, najpierw jako Zastępca, a później Prezes. W latach 2019-2020 przewodniczył Konwentowi Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiada m.in. za wdrażanie ogólnopolskich programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Nadzoruje również pracę Departamentów: OZE, Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej, Adaptacji do Zmian Klimatu i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Współpracy Regionalnej, który koordynuje ogólnopolskie programy wdrażane wspólnie z WFOŚiGW.

Paweł Mirowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie