Robert Jeszke

Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno- Energetycznych (CAKE)
Robert Jeszke
KOBIZE/ IOŚ-PIB

bio

Kierownik Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Koordynator projektów finansowanych ze środków UE z programów LIFE oraz Horyzont. Członek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu. Ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i jego dotychczasowej implementacji. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań na liście wiodących ekspertów UNFCCC. Członek delegacji rządowej na COP14, COP19 i COP25.

Uczestniczył w różnych grupach roboczych i zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. oraz publikatora „GO2’50”. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień handlu emisjami i polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

Robert Jeszke
KOBIZE/ IOŚ-PIB

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie