Sebastian Skuza

Zastępca Przewodniczącego KNF
Sebastian Skuza
Zastępca Przewodniczącego KNF

bio

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego aktywność badawcza koncentruje się m.in. w obszarze rynku finansowego i instytucji nadzorowanych. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF.
W latach 1999-2012 pracował w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od podreferendarza do zastępcy Dyrektora Departamentu. Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego był odpowiedzialny m.in. za regulacje związane z sektorem bankowym oraz obszar stabilności finansowej.
W latach 2006-2013 Członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Sekretarz Rady Giełdy, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji).
W latach 2007-2012 Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu), w latach 2012-2017 zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Biura Zgodności. W trakcie pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego m.in nadzorował m.in. obszar nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych oraz obszar prawny.
W latach 2017-2020 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny m.in. za finanse oraz audyt i kontrolę. Od 2020 roku, do czasu objęcia funkcji Zastępcy Przewodniczącego KNF, pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Od 2021 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Autor lub współautor ok. 160 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku finansowego, bankowości i stabilności finansowej, recenzent publikacji naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, promotor ponad czterystu prac licencjackich i magisterskich oraz dwóch rozpraw doktorskich. Aktywny wykładowca akademicki w obszarze przedmiotów związanych z rynkiem finansowym.

Sebastian Skuza
Zastępca Przewodniczącego KNF

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie