Tadeusz Jędrzejczyk

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Tadeusz Jędrzejczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

bio

Pełni funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni. Uzyskał specjalizację w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W 2000 roku uzyskał stopień dr nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Współpracownik w szeregu programach zdrowotnych, edukacyjnych I naukowych, w tym projektów PHARE, UE i Banku Światowego. Autor szeregu publikacji, w tym zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 1999-2002 koordynator serwisu zdrowie w Wirtualnej Polsce. W latach 2008-9 oraz 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym pełnił funkcję Prezesa tej instytucji (2014-16). Dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Medycznego (2010-2013).

Tadeusz Jędrzejczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie