Tomasz Szymański

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Szymański
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

bio

Urodził się 24 kwietnia 1978 r. w Grudziądzu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia Master of Business Administration.

W 2006 r. został powołany przez radę miejską Grudziądza na stanowisko sekretarza miasta. Funkcję tę sprawował przez blisko pięć lat. W 2010 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2011 r. nieprzerwanie pełni funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W minionych trzech kadencjach Sejmu pracował w Komisji Spraw Wewnętrznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji do Spraw Petycji oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Ponadto zasiadał w pięciu komisjach nadzwyczajnych: do spraw zmian w kodyfikacjach, do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, do spraw energetyki i surowców energetycznych, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego oraz czternastu podkomisjach, z których trzem przewodniczył. W obecnej kadencji Sejmu pracuje w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w której do czasu powołania na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnił funkcję przewodniczącego.

Tomasz Szymański
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie