12 października, podczas Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się dwanaście debat równoległych z udziałem ekspertów oraz Debata Liderów Samorządów.

W pierwszym bloku poruszone zostały następujące tematy:

Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów

Gospodarz: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jeżeli chodzi o koszt wodoru – to zajmie trochę czasu aż dojdziemy do poziomu  8-9 euro za kilogram. Ale w przyszłości, większa skala zakupu pozwoli nam zejść do 4-5 euro – mówił Maciej Mierzwiński, CEE Energy Group

Te technologie wyrastają z dnia na dzień. Moje 4-letnie doświadczenie pokazuje, że jest w tym przyszłość i ten cykl dojrzewania, w którym technologie wodorowe staną się standardem to perspektywa 4-5 lat. To stanie się czymś co będzie ważne – mówił Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie – Zbyt wąsko traktujemy wodór. To słowo paliwo powoduje, że traktujemy je jak benzynę do napędzania samochodu i innych pojazdów. Musimy przerobić je bardzo mocno – to jest nowy nośnik energii, rewolucja energetyczna.

 

Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?     

Gospodarz: Związek Gmin Wiejskich RP

⅓ gmin to te podmiejskie, które dadzą sobie radę bez żadnego kłopotu. Natomiast ⅔ to gminy odległe – tam sytuacja jest gorsza, społeczeństwo się starzeje. Są problemy do rozwiązania: Drogi do remontu, zaniedbana gospodarka ściekowa. Problem narasta. Jeśli nie będzie innej polityki w stosunku do tych obszarów to potrzebne będą rozwiązania zaludniania tych terenów – mówił Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Zw. Gmin Wiejskich RP

Każdą małą miejscowość trzeba traktować oddzielnie,  włodarze muszą mieć pomysł na to w jakim kierunku się rozwijać, wykorzystując dostępny potencjał. Postawmy na mieszkańców. Rozmawiajmy i słuchajmy. Ułatwmy im życie. To pomaga w budowaniu strategii – Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Poznania.

 

Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach

Gospodarz: Microsoft

Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się centralizacja usług. Za chwilę w Polsce będzie brakowało specjalistów IT. Niezbędne są duże nakłady na infrastrukturę, oprogramowania – Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Ceberbezpieczeństwa SGB Bank S.A.

Zachęcałbym i apelował aby samorządy były otwarte na to z czym przychodzą młodzi przedsiębiorcy z nowymi produktami, z nowymi pomysłami, wyedukowani. Ta odwaga  w miastach, w samorządzie jest bardzo potrzebna – inspektor dr Rafał Batkowski, firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; były wielkopolski komendant wojewódzki Policji i były członek Zarządu EUROPOLu, były Szef Krajowego Biura INTERPOLu

 

Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach

Gospodarz: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Staraliśmy się monitorować i zbierać najlepsze doświadczenia z całej UE. Pandemia pokazała, jak ważne jest przygotowanie instytucji na takie sytuacje, a wyglądało to w różnych firmach, instytucjach różnie. Musimy tworzyć cyfrowe platformy, które zapewnią współpracę. Ważne też jest pytanie o jakość pracy w cyfrowym funkcjonowaniu. Pandemia przyśpieszyła proces cyfryzacji, świadczenia usług i współpracy – prof. Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan

Efektywność i wysoka jakość wykonywanych działań – takie są oczekiwania wobec pracy zdalnej. Niezwykle ważne są narzędzia, którymi możemy się posługiwać. Potrzeba analizy uchwalanych rozwiązań prawnych – w wielu wypadkach brak analizy sprawia, że nasze procesy są nadmiernie skomplikowane – mówił Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

 

Po przerwie rozpoczął się kolejny blok debat:

Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską

Gospodarz: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Traktujemy młodych ludzi  z góry, nie liczymy się z ich zdaniem i co gorsza nie dajemy im “sprawczości”. Sopot uczestniczy w programie “Miasto przyjazne dzieciom”. Dzięki niemu odkryliśmy, że młodzi ludzie nie czują, że ich głos jest słuchany. Dajmy im taką możliwość, pozwólmy im działać zarówno na gruncie szkolnym jak i samorządowym – Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Miasta Sopot

Edukacja to  z jednej strony jest system a z drugiej ludzie, którzy ją tworzą. I od nich dużo zależy. Na poziomie teorii jest nieźle, ale w praktyce jest znacznie  gorzej. Młodzi potrzebują poczucia: mamy realny wpływ na to co dzieje się w szkole. Wiele zależy od kadry i autorefleksji. Trzeba dać młodym prawo do własnych wyborów, także do popełniania błędów – Agnieszka Jankowiak-Maik, poznańska nauczycielka, aktywistka edukacyjna.

 

Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

Gospodarz: Ambasada Brytyjska w Warszawie

Do 2030 musimy zredukować emisję o połowę. Jednak ostatnie dane od ONZ pokazały, że do 2030 roku emisja zwiększy się o 16%. Władze miast są bardziej aktywne na polu walki z kryzysem klimatycznym, niż ich narodowe rządy – mówi Emmanuelle Pinault, Director of City Diplomacy at C40

W tej chwili miasta, które są na drodze redukcji emisji, powinny działać jako broker, platforma rozmowy z interesariuszami. Prezydenci, władze miasta są partnerem, który może tę współpracę nadzorować. Miasta robią wiele na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, jeszcze od czasów, kiedy to nie było w zakresie myślenia liderów globalnych – Antoni Bielewicz, European Climate Foundation.

 

Energetyka obywatelska przyszłością samorządów

Gospodarz: Instytut Obywatelski

Polska energetyka jest na skraju zapaści, polski rynek energetyczny jest archaiczny. Energetyka obywatelska stawia w centrum zainteresowania człowieka, samorządy, nas. Obecny model energetyki, który jest pokłosiem lat 70, dziś nie zdaje egzaminu – mówie Jerzy Kurella, Instytut Staszica

Bez energetyki nie ma współczesnej gospodarki. Anglicy już prognozują podwojenie zapotrzebowania na energię, ze względu na upowszechnienie aut elektrycznych czy przejście na ogrzewanie elektryczne – Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski.

Zapomnijmy o wielkich źródłach, w przyszłości będą przygotowywane rozwiązania wyspowe, które będą działały lokalnie – mówi Bartłomiej Pawluk, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Veolia Energia Poznań.

 

Samorządy aktywnie dla lokalnych

Gospodarz: Projekt Regiogmina

Podstawowy instrument wspierania przedsiębiorczości to lokalny plan rozwoju gospodarczego, kolejnym jest kalendarium budżetowe, a także lokalne fundusze rozwoju gospodarczego i lokalne organizacje gospodarcze – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Istotne jest wsparcie rynku pracy jako zadanie własne dla gminy. Gminy spotykają się z wieloma ograniczeniami prawnymi a mogą i powinny komunikować się gospodarczo z otoczeniem – prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Klimat gminy jest czymś wielowymiarowym. Jego istotą jest stworzenie klimatu dla rozwoju, jak np w Szwajcarii gdzie bardzo ważne jest poczucie wspólnoty i współpraca. Gotowość do współdziałania i szukania rozwiązań w konfliktach – Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

 

Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej

Gospodarz: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Obserwujemy te zmieniające się trendy. Praktycznie już nie ma odwrotu od tej drogi, którą podjęła Europa, a szczególnie Polskie miasta – Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska

Średni wiek importowanego samochodu do Polski to 12 lat i 4 miesiące. W ciągu nastąpił wzrost o 12 miesięcy – Agnieszka Czajka, General Manager, otomoto – Polacy odwrócili się od transportu zbiorowego na rzecz transportu indywidualnego. Przez pandemię popyt wzrósł o 12%.

Coraz więcej mieszkańców przenosi się na obrzeża miast. Współpraca jest wyzwaniem, któremu musimy podołać, tak żeby mieszkańcy tych miejscowości zdecydowali się na zmianę transportu – Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska.

 

Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?

Gospodarz: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Łatwiej dzisiaj starać się o środki unijne niż zaangażować się w partnerstwo publiczno-prywatne. To będzie się zmieniać. Trzeba to promować – Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z punktu widzenia przedsiębiorców i lokalnej społeczności najważniejsza jest efektywność. Istnieje cała sfera usług, która nie może być zaspokojona tylko przez rynek. Tu pytanie czy władze zrealizują je same czy na zasadzie współpracy z przedsiębiorcami. Żeby wszystkie strony były zadowolone to trzeba się skupić na tym co ma być zrealizowane i jak. Jeśli planowana jest interakcja między sektorami ważne na jakich warunkach i z jakim poziomem ryzyka dla poszczególnych stron – Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

 

Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?

Gospodarz: Związek Miast Polskich

Czas najwyższy na zmiany w planowaniu przestrzennym. Mamy chaos przestrzenny spowodowany tym, że nie patrzymy szeroko. Wielokrotnie więcej kosztuje wydawanie wniosków w stosunku do planowania – Anna Kornecka, radca prawny, była wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021

Kluczowa zmiana polega obecnie na tym, żeby planowanie przestrzenne łączyć z planowaniem rozwoju – Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich.

 

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?

Gospodarz: Miasto Gdańsk

Inwestycje odporne na zmiany klimatu oraz zaangażowanie instytucji finansowych i dywersyfikacja ryzyka to kierunki w których bardzo dynamicznie będziemy zmierzać – Ksymena Rosiek, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zmiany klimatyczne są nie do zatrzymania, możemy tylko zmniejszać ich konsekwencje. Kwestie klimatyczne są dominującym elementem konsultacji społecznych. Dziś widzimy że zmiana następuje, kiedyś betonowanie miast, dziś zazielenianie – Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania

Debata Liderów Samorządów zakończyła I edycję Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego. Uczestnicy podsumowali najważniejsze zagadnienia poruszane i dyskutowane podczas wydarzenia. W debacie wzięli udział:

▶  Tadeusz Czajka, Wójt Gmina Tarnowo Podgórne

▶  Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

▶  Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasto Poznań

▶  Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Sopot

▶  Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy

▶  Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie