Apel Humanistów

Podziel się

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Forum Samorządowemu było spotkanie „Humanistyka dla Demokracji”, zainicjowane przez Posłankę Joannę Jaśkowiak, w odpowiedzi na zamieszczony Apel Humanistow.

 

Zdaniem Sygnatariuszy Apelu Humanistów przyszłość, jaką współczesna Polska oferuje młodym ludziom, jest pełna lęku i nie można tego przemilczeć. Podczas spotkania próbowano zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, co humaniści i nauczyciele, mogą zrobić wspólnie z politykami i samorządowcami, żeby propaganda i kłamstwo nie dominowały nad oświeceniem oraz jak dotrzeć do przeciętnego obywatela?

 

Ponad trzygodzinna dyskusja obfitowała w wiele spostrzeżeń na temat możliwości współpracy pomiędzy naukowcami a politykami opozycyjnymi w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży i z pewnością była pierwszym, ale nie ostatnim spotkaniem w tej formule poświęconym budowie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Zaproszenie Posłanki Jaśkowiak oraz Sygnatariuszy Apelu:

 • prof. Anny Wolff-Powęskiej,
 • prof. Roberta Traby,
 • prof. Małgorzaty Praczyk,
 • dr Emilii Kledzik 
 • dr Elizy Kani

przyjęło 13 przedstawicieli polityki, samorządu i środowisk społecznych, którzy dołączyli do dyskusji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich:

 • Marcin Bosacki,
 • Ojciec Tomasz Dostatni,
 • Agnieszka Jankowiak-Maik,
 • Jacek Jaśkowiak,
 • prof. Bogumiła Kaniewska,
 • Milena Kowalska,
 • Barbara Nowacka,
 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński,
 • dr Marek Prawda,
 • prof. Arkadiusz Ptak,
 • Adam Szłapka

Dyskusję moderowała Karolina Karolczak

Czy laboratoria obywatelskości mogą być odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest deficyt demokracji? Przekonajcie się sami śledząc przebieg debaty na >>Humanistyka dla demokracji<<