Pierwsza edycja forum za nami

Podziel się

12 października, podczas Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się dwanaście debat równoległych z udziałem ekspertów oraz Debata Liderów Samorządów.

W pierwszym bloku poruszone zostały następujące tematy:

Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów

 

Gospodarz: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jeżeli chodzi o koszt wodoru - to zajmie trochę czasu aż dojdziemy do poziomu  8-9 euro za kilogram. Ale w przyszłości, większa skala zakupu pozwoli nam zejść do 4-5 euro – mówił Maciej Mierzwiński, CEE Energy Group

Te technologie wyrastają z dnia na dzień. Moje 4-letnie doświadczenie pokazuje, że jest w tym przyszłość i ten cykl dojrzewania, w którym technologie wodorowe staną się standardem to perspektywa 4-5 lat. To stanie się czymś co będzie ważne – mówił Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie – Zbyt wąsko traktujemy wodór. To słowo paliwo powoduje, że traktujemy je jak benzynę do napędzania samochodu i innych pojazdów. Musimy przerobić je bardzo mocno - to jest nowy nośnik energii, rewolucja energetyczna.

 

Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?     

 

 

 

Gospodarz: Związek Gmin Wiejskich RP

⅓ gmin to te podmiejskie, które dadzą sobie radę bez żadnego kłopotu. Natomiast ⅔ to gminy odległe – tam sytuacja jest gorsza, społeczeństwo się starzeje. Są problemy do rozwiązania: Drogi do remontu, zaniedbana gospodarka ściekowa. Problem narasta. Jeśli nie będzie innej polityki w stosunku do tych obszarów to potrzebne będą rozwiązania zaludniania tych terenów – mówił Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Zw. Gmin Wiejskich RP

Każdą małą miejscowość trzeba traktować oddzielnie,  włodarze muszą mieć pomysł na to w jakim kierunku się rozwijać, wykorzystując dostępny potencjał. Postawmy na mieszkańców. Rozmawiajmy i słuchajmy. Ułatwmy im życie. To pomaga w budowaniu strategii - Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Poznania.

 

Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach

 

Gospodarz: Microsoft

Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się centralizacja usług. Za chwilę w Polsce będzie brakowało specjalistów IT. Niezbędne są duże nakłady na infrastrukturę, oprogramowania – Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Ceberbezpieczeństwa SGB Bank S.A.

Zachęcałbym i apelował aby samorządy były otwarte na to z czym przychodzą młodzi przedsiębiorcy z nowymi produktami, z nowymi pomysłami, wyedukowani. Ta odwaga  w miastach, w samorządzie jest bardzo potrzebna – inspektor dr Rafał Batkowski, firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; były wielkopolski komendant wojewódzki Policji i były członek Zarządu EUROPOLu, były Szef Krajowego Biura INTERPOLu

 

Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach

 

Gospodarz: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Staraliśmy się monitorować i zbierać najlepsze doświadczenia z całej UE. Pandemia pokazała, jak ważne jest przygotowanie instytucji na takie sytuacje, a wyglądało to w różnych firmach, instytucjach różnie. Musimy tworzyć cyfrowe platformy, które zapewnią współpracę. Ważne też jest pytanie o jakość pracy w cyfrowym funkcjonowaniu. Pandemia przyśpieszyła proces cyfryzacji, świadczenia usług i współpracy - prof. Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan

Efektywność i wysoka jakość wykonywanych działań – takie są oczekiwania wobec pracy zdalnej. Niezwykle ważne są narzędzia, którymi możemy się posługiwać. Potrzeba analizy uchwalanych rozwiązań prawnych – w wielu wypadkach brak analizy sprawia, że nasze procesy są nadmiernie skomplikowane - mówił Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

 

Po przerwie rozpoczął się kolejny blok debat:

Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską

 

Gospodarz: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Traktujemy młodych ludzi  z góry, nie liczymy się z ich zdaniem i co gorsza nie dajemy im “sprawczości”. Sopot uczestniczy w programie “Miasto przyjazne dzieciom”. Dzięki niemu odkryliśmy, że młodzi ludzie nie czują, że ich głos jest słuchany. Dajmy im taką możliwość, pozwólmy im działać zarówno na gruncie szkolnym jak i samorządowym – Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Miasta Sopot

Edukacja to  z jednej strony jest system a z drugiej ludzie, którzy ją tworzą. I od nich dużo zależy. Na poziomie teorii jest nieźle, ale w praktyce jest znacznie  gorzej. Młodzi potrzebują poczucia: mamy realny wpływ na to co dzieje się w szkole. Wiele zależy od kadry i autorefleksji. Trzeba dać młodym prawo do własnych wyborów, także do popełniania błędów – Agnieszka Jankowiak-Maik, poznańska nauczycielka, aktywistka edukacyjna.

 

Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

 

Gospodarz: Ambasada Brytyjska w Warszawie

Do 2030 musimy zredukować emisję o połowę. Jednak ostatnie dane od ONZ pokazały, że do 2030 roku emisja zwiększy się o 16%. Władze miast są bardziej aktywne na polu walki z kryzysem klimatycznym, niż ich narodowe rządy – mówi Emmanuelle Pinault, Director of City Diplomacy at C40

W tej chwili miasta, które są na drodze redukcji emisji, powinny działać jako broker, platforma rozmowy z interesariuszami. Prezydenci, władze miasta są partnerem, który może tę współpracę nadzorować. Miasta robią wiele na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, jeszcze od czasów, kiedy to nie było w zakresie myślenia liderów globalnych - Antoni Bielewicz, European Climate Foundation.

 

Energetyka obywatelska przyszłością samorządów

 

Gospodarz: Instytut Obywatelski

Polska energetyka jest na skraju zapaści, polski rynek energetyczny jest archaiczny. Energetyka obywatelska stawia w centrum zainteresowania człowieka, samorządy, nas. Obecny model energetyki, który jest pokłosiem lat 70, dziś nie zdaje egzaminu - mówie Jerzy Kurella, Instytut Staszica

Bez energetyki nie ma współczesnej gospodarki. Anglicy już prognozują podwojenie zapotrzebowania na energię, ze względu na upowszechnienie aut elektrycznych czy przejście na ogrzewanie elektryczne - Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski.

Zapomnijmy o wielkich źródłach, w przyszłości będą przygotowywane rozwiązania wyspowe, które będą działały lokalnie - mówi Bartłomiej Pawluk, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Veolia Energia Poznań.

 

Samorządy aktywnie dla lokalnych

 

Gospodarz: Projekt Regiogmina

Podstawowy instrument wspierania przedsiębiorczości to lokalny plan rozwoju gospodarczego, kolejnym jest kalendarium budżetowe, a także lokalne fundusze rozwoju gospodarczego i lokalne organizacje gospodarcze – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Istotne jest wsparcie rynku pracy jako zadanie własne dla gminy. Gminy spotykają się z wieloma ograniczeniami prawnymi a mogą i powinny komunikować się gospodarczo z otoczeniem – prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Klimat gminy jest czymś wielowymiarowym. Jego istotą jest stworzenie klimatu dla rozwoju, jak np w Szwajcarii gdzie bardzo ważne jest poczucie wspólnoty i współpraca. Gotowość do współdziałania i szukania rozwiązań w konfliktach – Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

 

Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej

 

Gospodarz: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Obserwujemy te zmieniające się trendy. Praktycznie już nie ma odwrotu od tej drogi, którą podjęła Europa, a szczególnie Polskie miasta – Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska

Średni wiek importowanego samochodu do Polski to 12 lat i 4 miesiące. W ciągu nastąpił wzrost o 12 miesięcy - Agnieszka Czajka, General Manager, otomoto – Polacy odwrócili się od transportu zbiorowego na rzecz transportu indywidualnego. Przez pandemię popyt wzrósł o 12%.

Coraz więcej mieszkańców przenosi się na obrzeża miast. Współpraca jest wyzwaniem, któremu musimy podołać, tak żeby mieszkańcy tych miejscowości zdecydowali się na zmianę transportu - Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska.

 

Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?

 

Gospodarz: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Łatwiej dzisiaj starać się o środki unijne niż zaangażować się w partnerstwo publiczno-prywatne. To będzie się zmieniać. Trzeba to promować - Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z punktu widzenia przedsiębiorców i lokalnej społeczności najważniejsza jest efektywność. Istnieje cała sfera usług, która nie może być zaspokojona tylko przez rynek. Tu pytanie czy władze zrealizują je same czy na zasadzie współpracy z przedsiębiorcami. Żeby wszystkie strony były zadowolone to trzeba się skupić na tym co ma być zrealizowane i jak. Jeśli planowana jest interakcja między sektorami ważne na jakich warunkach i z jakim poziomem ryzyka dla poszczególnych stron - Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

 

Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?

 

Gospodarz: Związek Miast Polskich

Czas najwyższy na zmiany w planowaniu przestrzennym. Mamy chaos przestrzenny spowodowany tym, że nie patrzymy szeroko. Wielokrotnie więcej kosztuje wydawanie wniosków w stosunku do planowania – Anna Kornecka, radca prawny, była wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021

Kluczowa zmiana polega obecnie na tym, żeby planowanie przestrzenne łączyć z planowaniem rozwoju - Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich.

 

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?

 

Gospodarz: Miasto Gdańsk

Inwestycje odporne na zmiany klimatu oraz zaangażowanie instytucji finansowych i dywersyfikacja ryzyka to kierunki w których bardzo dynamicznie będziemy zmierzać - Ksymena Rosiek, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zmiany klimatyczne są nie do zatrzymania, możemy tylko zmniejszać ich konsekwencje. Kwestie klimatyczne są dominującym elementem konsultacji społecznych. Dziś widzimy że zmiana następuje, kiedyś betonowanie miast, dziś zazielenianie – Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania

Debata Liderów Samorządów zakończyła I edycję Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego. Uczestnicy podsumowali najważniejsze zagadnienia poruszane i dyskutowane podczas wydarzenia. W debacie wzięli udział:

▶ Tadeusz Czajka, Wójt Gmina Tarnowo Podgórne

▶ Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

▶ Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasto Poznań

▶ Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Sopot

▶ Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy

▶ Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź