Inicjatorzy wydarzenia

Podziel się

Komitet Honorowy Local Trends czuwa nad jakością merytoryczną wydarzenia oraz odpowiednim doborem tematyki debat.

Zygmunt Frankiewicz

Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP