Local Trends

Podziel się

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.

Pod szyldem Local Trends będą odbywały się dwa wydarzenia w roku:

Oba spotkania mają stać się platformą międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych miast, wsi, gmin i województw. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwać będzie Rada Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP.