Paneliści

Jakub Banaszek

Prezydent Miasta Chełm

Jakub Banaszek

Prezydent Miasta Chełm
Udział w debacie: Zazielenianie odbudowy w miastach - 11.10.2021, godz. 12:30
Prezydent Miasta Chełm, prawnik, specjalista do spraw ochrony zdrowia. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne i studia podyplomowe z prawa medycznego na tej uczelni. Absolwent Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Liderów Politycznych. Uczestnik International Visitor Leadership Program prowadzonego przez Departamentu Stanu USA. W latach 2014-2015 asystent posła RP Jarosława Gowina. W latach 2015-2017 zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku doradcy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Od marca 2017 r. członek Rady Programowej Polskiego Radia Lublin, od września 2017 r. pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju służby zdrowia. W kwietniu 2018 r. został dyrektorem gabinetu politycznego Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. w latach 2014 - 2018 radny dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W 2018 r. wybrany na prezydenta Chełma, po zdobyciu w drugiej turze 13048 (50,89 proc.) głosów. Obecnie najmłodszy prezydent miasta w Polsce.

Rafał Batkowski

firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Rafał Batkowski

firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Udział w debacie: "Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Inspektor Policji w stanie spoczynku – w okresie służby m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu. Obecnie: ekspert Agencji UE ds. szkolenia Policji – CEPOL; Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Właściciel firmy RBS (Rafał Batkowski Strategie) i doradca na potrzeby innych podmiotów oraz międzynarodowych projektów, w tym technologicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja Batorego

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja Batorego
Udział w debacie: Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską - 12.10.2021, godz. 11:30
Dziennikarz. Twórca Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Wykładowca Graduate School for Social Research PAN. Publicysta tygodnika „Polityka”.

Antoni Bielewicz

European Climate Foundation

Antoni Bielewicz

European Climate Foundation
Udział w debacie: "Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach" - 12.10.2021, godz. 11:30
Dyrektor programu krajowego w European Climate Foundation, jednej z największych organizacji filantropijnych zajmujących kształtowaniem polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Na swoim stanowisku zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i ograniczaniem negatywnych skutków społecznych nowych polityk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości pracował w mediach ekonomicznych i prasie specjalistycznej.

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Udział w debatach: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów" - 12.10.2021, godz. 10:00 | "Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Samorządowiec, były przedsiębiorca, miłośnik wodoru i nowoczesnych technologii. Absolwent studiów MBA oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia. Od listopada 2018 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za gospodarkę, środowisko, sport i turystykę w Regionie. Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, stanowiącej płaszczyznę do wymiany doświadczeń, oraz inicjowania działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego Wielkopolski, pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych. Jest jednym z inicjatorów podpisania Deklaracji utworzenia Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, która umożliwia powstanie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji, przyczyniając się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej, z poszanowaniem wyzwań społecznych związanych z transformacją. Od września 2020 r jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Udział w panelu: "Wystąpienie inauguracyjne" - 11.10.2021, godz. 12:00
Absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności międzynarodowych rynków finansowych. Pracę zawodową uzupełnia badaniami teoretycznymi z zakresu finansów, bankowości i ekonomii. W latach 2001 - 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Autor szeregu publikacji i artykułów prasowych na temat bankowości, inwestycji, rynku kapitałowego oraz gospodarki. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Piotr Bryja

Head of Strategy&PR, Volkswagen Poznań

Piotr Bryja

Head of Strategy&PR, Volkswagen Poznań
Udział w debacie: "Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach" - 12.10.2021, godz. 11:30
Poznaniak, lat 42, absolwent wydziału filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z koncernem Volkswagen od 2003 roku. W latach 2010-2016 pełnił funkcje koordynatora i kierownika różnych obszarów w ramach działu planowania logistycznego w Volkswagen Poznań, odpowiedzialnego za kształtowanie procesów logistycznych oraz rozruch i wdrożenie nowych produktów. W latach 2016-2019 oddelegowany do spółki Volkswagen Nutzfahrzeuge w Hanowerze, gdzie pełnił funkcję logistycznego kierownika projektu Caddy 5 odpowiedzialnego za osiągnięcie celów kosztowych oraz terminowych w obszarze logistyki. Od 2020 jest kierownikiem odpowiedzialnym bezpośrednio za obszar strategii, public relations oraz public affairs. Prywatnie miłośnik podróży w rejonie Azji Południowo-Wschodniej oraz drzewek bonsai.

Agnieszka Chłoń-Domińczak

prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Chłoń-Domińczak

prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Udział w debacie: "Samorządy aktywnie dla lokalnych firm" - 12.10.2021, godz. 11:30
Prorektorka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. Nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.

Szymon Chojnowski

Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica

Szymon Chojnowski

Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Od 2014 r. pełni funkcję wiceprezydenta Świdnicy. W urzędzie odpowiada między innymi za rozwój gospodarczy, politykę społeczną, kulturę, promocję miasta i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jest absolwentem Collegium Civitas (stosunki międzynarodowe, specjalizacja UE), a jeden z semestrów ukończył na prestiżowej uczelni University College of London. W 2012 roku ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2014 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi. Zajmował się tam koordynacją współpracy MF m.in. z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Radą Europy czy OECD.

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Udział w debacie: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 12.10.2021, godz. 14:15
W samorządzie od 1994 r., od 2006 r. jest Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne. Dbając o komfort życia mieszkańców rozwija i wspiera lokalną przedsiębiorczość – w gminie funkcjonuje 6 tys. firm (55 tys. m. pracy). Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Angażuje się w działalność na rzecz obrony niezależności samorządów – jest Prezesem Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska oraz Przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydentka Miasta Sopot

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydentka Miasta Sopot
Udział w debacie: "Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską" - 12.10.2021, godz. 11:30
Wiceprezydentka Sopotu, odpowiedzialna m.in. za edukację, opiekę społeczną, turystykę. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka rządu francuskiego w Montpellier i na Uniwersytecie Toulouse le Mirail. Członkini Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Pomysłodawczyni i moderatorka „Sopockich Spotkań Kobiet”, czyli debat o najważniejszych sprawach, bieżących wydarzeniach zawsze z perspektywy kobiet. Związana z samorządem sopockim od 2006 roku Laureatka konkursu „Lew Koźmińskiego” w kategorii Administracja. Wierzy, że równe traktowanie to nie jest ideologia to naturalny i prawdziwy sposób patrzenia na świat, dostrzeganie przejawów dyskryminacji tam, gdzie nie widzi tego już przyzwyczajone i działające wg stereotypów społeczeństwo. Nie pyta czy ale jak rozwiązać pojawiający się problem.

Teresa Czerwińska

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Teresa Czerwińska

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Udział w debacie: "Zazielenianie odbudowy w miastach", 11.10.2021, godz. 12:30
Ekonomistka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego i następnie Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, rynków finansowych oraz finansów publicznych. W latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2018–2019 minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, od 2019 do 2020 członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, a od 2020 wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Katarzyna Dębkowska

Polski Instytut Ekonomiczny

Katarzyna Dębkowska

Polski Instytut Ekonomiczny
Kierownik zespołu foresightu gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań typu foresight w obszarach społeczno-gospodarczych.
W analizach wyników badań specjalizuje się w wykorzystaniu metod statystyki wielowymiarowej. Autorka publikacji dotyczących modeli biznesu, upadłości przedsiębiorstw, foresightu gospodarczego i technologicznego. Wykładowca na studiach Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk ekonomicznych.

Małgorzata Durda

Dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska

Małgorzata Durda

Dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska
Udział w debacie: "Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej." - 12.10.2021, godz. 13:00
Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji. Ma szerokie doświadczenie związane z branżą pojazdów użytkowych. Przez wiele lat pracowała w Grupie Volvo zajmując stanowiska kierownicze w pionie aftersales, w controllingu oraz Country Manager Poland and Baltics w Volvo Bus. Od sierpnia 2019 na stanowisku dyrektora sprzedaży autobusów miejskich oraz turystycznych marki MAN i Neoplan w firmie MAN Truck & Bus Polska.

Olgierd Dziekoński

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Olgierd Dziekoński

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego
Udział w debacie: "Samorządy aktywnie dla lokalnych firm" - 12.10.2021, godz. 11:30
Architekt, urbanista; Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim. Współautor I nagrody Konkursu UIA na Nowy Belgrad w 1986, Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność, Prezes Zarządu, Agencji Rozwoju Komunalnego(ARKA), 1994-1999 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001, architektura, budownictwo, nadzór budowlany i geodezja Ekspert międzynarodowy programów US AID oraz UE, Dyrektor ds. rozwoju RTI Polska; 2001-2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-2010, architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna i nieruchomości, nadzór budowlany, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015, koordynacja prac doradców Prezydenta, Forum Debaty Publicznej, kwestie innowacyjności, gospodarki, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego, Aktualnie; Kierownik Projektu Regiogmina, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego, członek Rady Nadzorczej TARR, Członek Rady Programowej FRDL.

Jadwiga Emilewicz

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jadwiga Emilewicz

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Udział w debacie: "Zazielenianie odbudowy w miastach" - 11.10.2021, godz.12:30
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu. Jest członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. W 2020 r. – wiceprezes Rady Ministrów. W latach 2019 - 2020 – minister rozwoju. Wcześniej od 2018 r. – minister przedsiębiorczości i technologii. Odpowiadała za działy gospodarka, budownictwo i turystyka. Jako minister rozwoju współtworzyła Tarczę Antykryzysową, której celem było zapobieganie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa dla polskiej gospodarki i rynku pracy.  Jako minister przedsiębiorczości i technologii przeprowadziła szereg ułatwień dla biznesu, takich jak m.in.: nowe Prawo Zamówień Publicznych, Mały ZUS, Mały ZUS Plus, ustawa o zarządzie sukcesyjnym, Pakiet MŚP, ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, Pakiet Przyjazne Prawo czy ustawa wprowadzająca Polską Strefę Inwestycji. Wprowadziła też w życie Konstytucję Biznesu. Podejmowała i wspierała działania na rzecz walki ze smogiem i upowszechniania OZE, w tym Program Czyste Powietrze i program Energia Plus. Jak również działania proinnowacyjne, takie jak ulga na B+R, IP Box, program Start in Poland, czy Platforma Przemysłu Przyszłości. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Uniwersytetu Oxford.

Wojciech Falkowski

Prezes Zarządu, Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Wojciech Falkowski

Prezes Zarządu, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Udział w debacie: "Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów? - 12.10.2021, godz. 13:00
Założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group. Spółka, powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu założyciela, wspiera i rozwija przedsięwzięcia związane z ochroną wód i środowiska na terenie całej Polski. Konsekwentne działania założyciela doprowadziły do połączenia pierwotnej firmy z duńską Unicon. Inicjator i koordynator projektu i akcji społecznej Manifest Klimatyczny. Prywatnie miłośnik natury i sportów z nią związanych oraz wyznawca zasady, że aktywna postawa wobec społeczeństwa i środowiska wraca do nas, tworząc lepszą przyszłość.

Adrian Furman

prezes i twórca Grupy AF

Adrian Furman

prezes i twórca Grupy AF
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami w zakresie komunikacji cyfrowej i we wdrażaniu nowych technologii. Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, FedEx, 4F i Asseco. Kieruje też firmą konsultingową AF Atlantic Trade sp. z o.o., która pomaga polskim i amerykańskim przedsiębiorcom pozyskiwać nowe rynki zbytu. Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy stała się jego misją i motorem napędzającym działalność biznesową. Dlatego powołał do życia Fundację „Biznes Bez Barier", która jest swoistym Think Tankiem w zakresie szeroko rozumianej dostępności; przeprowadza ona audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. Fundacja pomaga też osobom z niepełnosprawnościami wejść na otwarty rynek pracy, a pracodawcom otworzyć się na takich pracowników. Występuje jako ekspert na biznesowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, min: Kongres 60 Milionów w Berlinie i Nowym Jorku, Quo Vadis Conferences Canada w Toronto czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Maciej Grabowski

Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych

Maciej Grabowski

Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych
Minister środowiska w rządzie Ewy Kopacz i Donalda Tuska był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013 odpowiedzialnym za system podatkowy. Przez wiele lat rozwijał Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pełniąc funkcję wiceprezesa. W latach 90-tych był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działalności publicznej w 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznych, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi nad gospodarką i społeczeństwem.

Maciej Hojszyk

B2B Director, INEA

Maciej Hojszyk

B2B Director, INEA
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, ale to marketing, rozwój sprzedaży i nowe technologie przykuły jego zawodową uwagę. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał przez 12 lat w Grupie Eurocash, pracując w IT, projektach strategicznych i w spółkach odpowiedzialnych za aktywną dystrybucję. Od 2019 roku odpowiada w INEA za rozwój usług dla biznesu i samorządów jako B2B Director, z misją wspierania klientów w złapaniu fali cyfrowej transformacji.

Piotr Husejko

Skarbnik Miasta Poznań

Piotr Husejko

Skarbnik Miasta Poznań
Udział w debacie: "Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Posiada wykształcenie ekonomiczne. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz organizacji i zarządzania w jednostkach administracji, a także liczne kursy dotyczące rachunkowości budżetowej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe: od marca 2012 r. był dyrektorem najpierw Wydziału Budżetu i Analiz UMP, a następnie Wydziału Budżetu i Kontrolingu. Na tych stanowiskach realizował zadania związane z opracowywaniem założeń polityki finansowej Miasta, przygotowaniem budżetu Poznania oraz jego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zajmował się również zapewnieniem bieżącej kontroli wykonania budżetu i kontrolingu oraz sporządzania okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu. Współpracował z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania. Od 1 października 2020 r. był zastępcą Skarbnika Miasta Poznania. W ramach pełnienia tej funkcji nadzorował m.in. proces obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta oraz prace związane z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych.

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Udział w debatach: "Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?" - 12.10.2021, 10:00 | "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 14:15
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2003 r. Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. W latach 1990 - 92 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Terespol. Od roku 1992 r. do dnia dzisiejszego jest Wójtem Gminy Terespol. Od 1999 r. pełni funkcje w Związku Gmin Wiejskich RP, obecnie jest Przewodniczącym Związku. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bierze udział w pracach Zespołu Finansów Publicznych oraz licznych Komitetach Regionalnych. Ponadto od 2020 r. jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Za przyczynienie się do rozwoju gminy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych Gmin Wiejskich został uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki zwanej również Samorządowym Oskarem. Za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. W 2015 Krzysztof Iwaniuk został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie „Wspólnoty Bialskiej”. Posiada liczne odznaczenia państwowe, w tym jedno z najwyższych Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest człowiekiem zaangażowanym w służbę publiczną i rozwój samorządności. Wzorowo kieruje gminą, dzięki jego inicjatywom i sumiennej pracy Gmina Terespol z gminy zaniedbanej cywilizacyjnie przerodziła się w Gminę nowoczesną. Dowodem właściwego zarządzania gminą są liczne nagrody i wyróżnienia, jak np. III miejsce w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, I miejsce w kategorii "Partycypacja Mieszkańców i Komunikacja Społeczna". W I edycji konkursu „ Nasza Gmina w Europie” gmina uzyskała nagrodę za działania na rzecz Ochrony Środowiska w dziedzinie gospodarka wodna, trzykrotny tytuł w konkursie „Przyjaźni Środowisku” zwieńczony tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, obecność w „Złotej Setce Samorządów w Polsce" oraz wyróżnienie „Grunt na Medal ”, tytuł „ Lider Polskiej Ekologii” oraz I miejsce w kategorii gminy wiejskie „Najlepsza Gmina Lubelszczyzny 2006”, wyróżnienie w rankingu „Gmina Przyjazna Oświacie i jej pracownikom”, tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju”, jak również nagrody i wyróżnienia branżowe , m.in. II miejsce w konkursie na „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2013 Roku” oraz wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” w 2018 roku.

Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Microsoft

Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Microsoft
Udział w debacie: "Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.  Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.  Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Agnieszka Jankowiak-Maik

poznańska nauczycielka, aktywistka edukacyjna

Agnieszka Jankowiak-Maik

poznańska nauczycielka, aktywistka edukacyjna
Udział w debacie: "Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską" - 12.10.2021, godz. 11:30

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania
Udział w debatach: 11.10.21: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" | "Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach" | 12.10.21: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych"
Społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Od kilku lat członek Platformy Obywatelskiej a od 2014 roku – prezydent Miasta Poznania. W roku 2018 został wybrany na drugą kadencję, uzyskując w wyborach blisko 56% głosów. Jako prezydent Poznania stara się zmieniać miasto w taki sposób, by było dla mieszkańców jak najlepszym miejscem do życia. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Był stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. w firmach handlowych. Pracował m.in. dla dra Jana Kulczyka w Kulczyk Tradex. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce. Odkąd został prezydentem, w Poznaniu zachodzą znaczące zmiany. Miasto dynamicznie się rozwija, co doceniają zarówno mieszkańcy, jak i eksperci. Kierunek działań został jasno określony, a ich celem jest to, by Poznań stał się miastem przyjaznym do życia dla każdego, tolerancyjnym i otwartym na różnorodność.

Hieronim Jędrzejewski

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Hieronim Jędrzejewski

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Udział w debacie: "Samorządy aktywnie dla lokalnych firm" - 12.10.2021, godz. 11:30
Przedsiębiorca, założyciel, dyrektor i członek zarządu firm w Polsce i Wielkiej Brytanii z ponad 20-letnim doświadczeniem. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia doktoranckie nauk ekonomicznych oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zmianami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek The Federation of Small Business, największej organizacji reprezentującej MŚP w Wielkiej Brytanii. Członek zespołów w innowacyjnych projektach, w tym związanym z lokalnymi, decentralnymi systemami energetycznymi. Pracował w projektach związanych z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej i procesów z tym związanych oraz budową struktur, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji, konsorcjów i sieci w Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich oraz krajach arabskich. Aktualnie; w Projekcie Regiogmina koordynuje tworzenie lokalnych organizacji gospodarczych (LOG).

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu
Udział w debatach: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 12.10.2021, godz. 14:15
Urodzony w 1963 roku w Gdańsku, od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego. Od 2007 do 20011 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich i Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, obecnie członek zarządu Związku Miast Polskich i Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Laureat m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej samorządowym „Oskarem” oraz trzykrotny lider rankingu prezydentów miast N15 tygodnika Newsweek. Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, ratownik i założyciel sopockiego WOPR, sternik jachtowy i motorowodny, instruktor narciarski.

Robert Kasprzak

Wiceprezes Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

Robert Kasprzak

Wiceprezes Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym w walutach wymienialnych, w Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. W Banku BPH i Citibanku Handlowym był Dyrektorem w obszarze Skarbu. W latach 2007–2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych. W latach 2008–2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów. W latach 2012–2013 w Opera TFI Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, a od 2013 r. w BGK najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego potem Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami.

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu Capital Strategy

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu Capital Strategy
Udział w debacie: "Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako głównym doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie - Podsekretarz Stanu. Współautor „planu Balcerowicza” (1989-1990). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rządowych i komercyjnych instytucji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego. W 1979 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor (wspólnie z Ernestem Pytlarczykiem) książki „Paradoks euro. Jak wyjść pułapki wspólnej waluty?” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016), która w konkursie ECONOMICUS 2017, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, otrzymała I nagrodę w kategorii „najlepsza książka promująca wiedzę ekonomiczną.”

Anna Kornecka

Radca Prawny, była Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii

Anna Kornecka

Radca Prawny, była Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii
Udział w debacie: "Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną. Radca prawny, menedżer i ekspert. Autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom.

Arkadiusz Kowalewski

Prezes Zarządu, e-Instytucja.pl

Arkadiusz Kowalewski

Prezes Zarządu, e-Instytucja.pl
Udział w konferencji: "Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu w e-Instytucja.pl Sp. z o.o., firmie specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych do Jednostek Samorządu Terytorialnego umożliwiających świadczenie e-usług, które zaprojektowane zostały z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom/podatnikom/obywatelom przy zachowaniu wszelkich procesów bezpieczeństwa. W spółce odpowiada za wdrażanie planów i strategii, sprawne i prawidłowe gospodarowanie majątkiem. Wyznacza kierunki rozwoju, zarządza 35-cio osobowym zespołem ludzkim. Poprzednio pracował w firmie Passus Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za know how systemów informatycznych „Bezpieczna Szkoła” oraz prezentacji treści multimedialnych Digital Signage a także Elektronicznego Obiegu Dokumentów i systemu wspomagającego zarządzanie zgodnie z normami ISO Kontrolą Zarządczą.

Marek Kowalski

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych

Marek Kowalski

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
Udział w debacie: "Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych, rocznego sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Od 2013 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie od grudnia 2015 roku do grudnia 2018 roku Rady Dialogu Społecznego– instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa, gdzie przewodniczył również Zespołowi Doraźnemu ds. Zamówień Publicznych do października 2017 roku. Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World. Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

Piotr Kozanecki

szef działu Wiadomości Onetu

Piotr Kozanecki

szef działu Wiadomości Onetu
Udział w debatach: "Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?" - 11.10.2021, godz. 14:30 | "Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?" - 12.10.2021, godz.13:00
Urodzony w 1983 r. Dziennikarz Onetu od 2007 roku, od kwietnia 2019 szef działu Wiadomości portalu. Regularnie opisuje polską architekturę i przestrzeń publiczną – na Onecie, na własnym blogu terenzabudowany.pl oraz w „Tygodniku Powszechnym”. Dwukrotny laureat Nagrody Dziennikarza Małopolski. Przewodnik beskidzki, górołaz, pasjonat książek.

Tomasz Kozar

Strateg Technologiczny w Microsoft Polska

Tomasz Kozar

Strateg Technologiczny w Microsoft Polska
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz wsparciem największych polskich przedsiębiorstw w Cyfrowej Transformacji. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Przemysłowy Internet Rzeczy,  Blockchain, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Uczestniczy w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, paliwowej, telekomunikacji i farmaceutycznej. Aktywny członek strumienia „Blockchain i Waluty Cyfrowe” i „Internet Rzeczy” w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor wykładów na temat nowoczesnych technologii cyfrowych w SGH, ALK, UW. Wcześniej pracował jako Architekt w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów oraz pełnił funkcję  Dyrektor d/s Rozwoju Chmury w Asseco Polska. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft, BlockchainNext, Blockchain w Energetyce, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community oraz autor publikacji prasowych. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure Certified Architect. Czas wolny spędza biegając maratony, pływajac na kietsurfingu, jeżdząc na nartach ski-tourowych. Instruktor żeglarstwa.

Daniel Krzywiec

Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa, SGB Bank S.A.

Daniel Krzywiec

Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa, SGB Bank S.A.
Udział w debacie: "Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa w SGB-Banku S.A. Od ponad 20 lat związany z sektorem finansowym, specjalizujący się w obszarach: audytu systemów informatycznych; ochrony danych osobowych; cyberbezpieczeństwa; ciągłości działania; zarządzania usługami i ryzykiem IT oraz zwalczania nadużyć finansowych w zakresie kart płatniczych i usług bankowości elektronicznej. Członek międzynarodowego stowarzyszenia ISACA (Information Systems Audit and Control Association), Rady Bezpieczeństwa Banków i Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA - Certified Information System Auditor), zarządzania ryzykiem IT (CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control) i usługami IT (ITIL Expert - Information Technology Infrastructure Library).

Mikołaj Kunica

Redaktor naczelny Business Insider Polska

Mikołaj Kunica

Redaktor naczelny Business Insider Polska
Udział w debacie: "Zazielenianie odbudowy w miastach" - 11.10.2021, godz. 12:30

Jerzy Kurella

Ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica

Jerzy Kurella

Ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica
Udział w debacie: "Energetyka obywatelska przyszłością samorządów" - 12.10.2021, godz. 11:30
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Radca prawny. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji (1998). Specjalista w zakresie prowadzenia złożonych przedsięwzięć gospodarczych w energetyce. W latach 1998-2002 prawnik w spółkach ubezpieczeniowych szwedzkiego Koncernu SEBanken. Od 2002 do 2007 zawodowo związany z PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę zawodową od radcy prawnego do Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu koncernu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A., odpowiedzialny za Strategię i Rozwój. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu WTBS „Kwatera” Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2013 do końca 2014 r. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., w tym p.o. Prezesa Zarządu PGNiG S.A., odpowiadający za projekty strategiczne GK PGNiG. Pod koniec 2015 r. Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Obecnie prowadzi własną działalność doradczą. Ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica oraz Doradca Prezydenta Pracodawców RP. Ekspert parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Autor kilkudziesięciu analiz i artykułów z dziedziny energetyki. Pełnił funkcję przewodniczącego rad nadzorczych w kilkunastu najważniejszych spółkach kapitałowych z branży energetycznej i finansowej. Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia. W 2014 r. uhonorowany przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wspieranie filantropii i wolontariatu. Wyróżniony przez Bloomberg Businessweek Polska tytułem Najlepszego Menedżera 2015.

Grzegorz Lang

ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Grzegorz Lang

ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)
Udział w debacie: "Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?"
Radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich; były członek Grupy Ekspertów do spraw zamówień publicznych Komisji Europejskiej (Stakeholder Expert Group on Public Procurement) w latach 2012-2013, obecnie członek Platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) przy Komisji Europejskiej, były urzędnik państwowy m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i w Ministerstwie Gospodarki.

Agnieszka Liszka-Dobrowolska

Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland

Agnieszka Liszka-Dobrowolska

Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland
Udział w debatach: "Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach" - 12.10.2021, godz. 11:30
Założycielka i Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland, liczącej ślad węglowy i budującej strategie redukcji emisji dla samorządów i firm. Członkini Rady Fundacji ISP, Fundacji WWF i Fundacji Pismo oraz Rady Programowej Fundacji Client Earth. Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnych i zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym. Współpracuje z Purpose Climate Lab, pomysłodawczyni wielu projektów w obszarze ochrony klimatu, redukcji emisji i jakości powietrza. Współzałożycielka Magazynu Pismo. Pracowała m.in w McKinsey & Company. Jest doktorem socjologii. Mama 6 letnich bliźniaczek.

Maciej Lorek

Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku

Maciej Lorek

Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku
Udział w debacie: "Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Jako Dyrektor nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Środowiska, którego zadaniami między innymi jest realizacja polityki ekologicznej Miasta, w tym programu ochrony środowiska (opracowanie i realizacja założeń, koordynacja sprawozdawczości), udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie przyrody oraz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej  poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie działań proekologicznych w tym zakresie, ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych, ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu, nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji Gdańska do zmian klimatu. Jest absolwentem hydrotechniki (specjalność Gospodarka Wodna i Ochrona Środowiska) na Politechnice Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe “Auditingu Ekologicznego” na Uniwersytecie Gdańskim i "Ekonomiczne Podstawy Zarządzania Zasobami Naturalnymi" na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzanie Projektami Środowiskowymi w Unii Europejskiej” w Międzynarodowym Centrum Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wagheningen, w Holandii. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do rozpowszechniania tematów związanych z ochroną środowiska, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną. Prywatnie pasjonat wypraw i maratonów rowerowych.

Michał Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Urząd Miejski w Poznaniu

Michał Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Urząd Miejski w Poznaniu
Udział w debacie: "Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Absolwent Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu i studiów podyplomowych z aplikacji internetowych i moblinych. Obecnie Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Poznania. Od 2017 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Doświadczony kierownik projektów i menedżer zmiany. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych systemów i e-usług zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i dla pracowników urzędu. Ekspert w zakresie smart city, open data i nowych technologii. Inspirujący prelegent na konferencjach o szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym.

Iwona Matuszczak-Szulc

Dyrektor, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Poznania

Iwona Matuszczak-Szulc

Dyrektor, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Poznania
Udział w debacie: "Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?" - 12.10.2021, godz. 10:00
Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Odpowiada za kontakty z partnerami zagranicznymi, proces uaktualniania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta. Nadzoruje prace związane z ratingiem miasta Poznania i współpracą z międzynarodowymi agencjami ratingowymi Fitch Ratings i Moody’s Investors Service, pracę think-tanków przy Prezydencie Miasta, przygotowanie innowacyjnych koncepcji, modeli, struktur oraz rozwiązań́ sytuacji problemowych a także realizację międzynarodowych konferencji i projektów. Koordynuje strategiczne zarządzanie w mieście i udział Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Koordynator europejskiego projektu „Get into the swing of the City” skierowanego do kreatywnego pokolenia Y. Wykładowca akademicki. Interesuje się zastosowaniem innowacyjnych metod w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz projektów badawczych oraz bieganiem długodystansowym. Jest pomysłodawczynią i główną organizatorką Forum Rozwoju Miast.

Jacek Męcina

Konfederacja Lewiatan

Jacek Męcina

Konfederacja Lewiatan
Udział w debacie: "Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2016 - 2019 Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej, obecnie Kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy. Wcześniej wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Jego zainteresowania koncertują się na polityce zatrudnienia i rynku pracy, prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy, ubezpieczeniach oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ostatnie publikacje: Working Poles and the Crisis of Fordizm , Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP, Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Social Dialogue in face of Changes on the labour market in Poland. From Crisis to Breakthrough, Polityka Społeczna. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w aktywność publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, a obecnie Rady Dialogu Społecznego, wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005), a latach 2012 – 2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2016 – 2018 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Mediator z listy Ministra Pracy, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Maciej Mierzwiński

CEE Energy Group

Maciej Mierzwiński

CEE Energy Group
Udział w debacie: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów" - 12.10.2021, godz. 10:00
Ekonomista, absolwent i współpracownik Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu w Kolonii. Ekspert w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami i projektami z 18-letnim doświadczeniem w doradztwie rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacji, transakcji kapitałowych, projektach przemysłowych oraz w zarządach spółek kapitałowych. Doświadczenie w prowadzeniu, restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw na każdej płaszczyźnie, w sektorze prywatnym i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zaangażowany w projektowanie i wdrażanie krajowych i lokalnych strategii tworzenia łańcuchów dostaw dla sektorów energetycznych (w tym morskiej energetyki wiatrowej). Współtwórca programu Młody Przemysł, którego celem jest rozwój kadr dla przemysłu w Polsce. Ekspert stowarzyszeń energetyki wiatrowej i wodorowych.

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
Udział w debacie: "Samorządy aktywnie dla lokalnych firm" - 12.10.2021, godz. 11:30
Jest związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości. Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Tomasza Mironczuka jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej. W toku kariery zawodowej był współtwórcą umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową, a od 2017 roku jest członkiem Komitetu Sterującego EURIBOR.

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy
Udział w debacie: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 12.10.2021, godz. 14:15
Od 2014 roku Prezydent Miasta Świdnicy. Absolwentka magisterskich dziennych studiów dziennikarskich oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA in Community Management Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1990 roku związana była z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, była m.in. sekretarzem redakcji i redaktorem naczelnym „Wiadomości Świdnickich”. Kierowała również innymi czasopismami: „Kurier Świdnicki”, „Nowa Gazeta Świdnicka” czy „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze”. Współpracowała z tygodnikiem „Niedziela”, Polskim Radiem Wrocław czy gazetą „Słowo Polskie”. Od 2019 roku członek Zarządu Związku Miast Polskich, zastępca Przedstawiciela ZMP w Komitecie Regionów Rady Europy. Laureatka nagród, m.in: "Perła Samorządu", "Samorząd Równych Szans", "Smart City". Członek Rady Krajowej SLD.

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Udział w debacie: "Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Udział w debacie: "Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?" - 11.10.2021, godz. 14:30
Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. 1990-1998- Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. 1998-2002- Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. 2002-2004- Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Członek komisji ds. budżetu, członek – zastępca w komisji ds. rozwoju regionalnego i komisji ds. kontroli budżetowej. Wicekoordynator  w komisji ds. budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL/EPP) oraz stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF). Jedyny poseł z Polski, będący pełnym członkiem grupy roboczej, której prace skupione są wokół Krajowych Planów Odbudowy Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Współzałożyciel i przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN, zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie oraz Przewodniczący grupy roboczej „Wartości i wolności” Sieci Idei Europejskich, która jest think tankiem Europejskiej Partii Ludowej.

Maciej Panek

Prezes Zarządu, Panek CarSharing

Maciej Panek

Prezes Zarządu, Panek CarSharing
Udział w debacie: "Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej" - 12.10.2021, godz. 13:00
Prezes Zarządu i właściciel PANEKS.A., inicjator UAB PANEK na Litwie i PANEK Mobility S.R.O w Czechach. Ukończył inwestycje kapitałowe w WSB w Poznaniu oraz marketing i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. W 2017 roku zarządzana przez niego spółka powoła do życia nową usługę, PANEK CarSharing, czyli system wynajmowania samochodów za pomocą telefonu komórkowego na minuty i kilometry. Wiele rozwiązań biznesowych i inspiracji czerpie z obserwowania świata. Przenosi na grunt polski zagraniczne wzorce, które znajduje podczas licznych, dalekich podróży. Czynnie zajmuje się fotografią, komponuje muzykę filmową, uprawia bieganie. Od grudnia 2016 roku jest certyfikowanym Mentorem.

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Udział w debacie: "Zazielenianie odbudowy w miastach"
Aktualnie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Bartłomiej Pawluk

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Veolia Energia Poznań

Bartłomiej Pawluk

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Veolia Energia Poznań
Udział w debacie: "Energetyka obywatelska przyszłością samorządów" - 12.10.2021, godz. 11:30
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolii Energii Poznań, wcześniej przez ponad 10 lat Dyrektor ds. komunikacji w tej spółce. Absolwent Wydz. Prawa UAM na kierunku Europeistyka. Karierę zawodową zaczynał w Wydawnictwie FORUM, zajmując się kreowaniem i wprowadzaniem na rynek nowych publikacji. W Veolii od 2006 r., początkowo jako kierownik projektów handlowych w obszarze facility management, a od 2008 r. jako osoba odpowiedzialna za komunikację. Obecnie odpowiada za sprzedaż i rozwój nowych kontraktów, opiekę nad klientami i budowanie relacji biznesowych z partnerami Veolii w Poznaniu. Od dwóch lat jest liderem projektu Zielony Poznań: realizowanej w partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania formule współpracy służącej m.in. poprawie jakości powietrza w mieście oraz efektywności energetycznej budynków miejskich.

Jan Piosik

Prezes Zarządu Fundacji "Projekty Edukacyjne"

Jan Piosik

Prezes Zarządu Fundacji "Projekty Edukacyjne"
Udział w debacie: "Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską" - 12.10.2021, godz. 11:30
Prezes Fundacji „Projekty Edukacyjne”, działacz społeczny i trener wystąpień publicznych, koordynator Poznańskiej Ligi Debat, organizator i juror turniejów debat. Absolwent „Szkoły Liderów Miasta Poznania”. Debatuje od 18 lat. Od 12 realizuje projekty i szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej, w szczególności rozwijające kompetencje komunikacyjne. Przez kilka lat zajmował się organizacją projektów dla szkół na WNPiD UAM. Jest twórcą i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć edukacyjnych z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej (m.in. Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Turniej Debat Historycznych IPN), ekspertem w zakresie pracy metodą debaty oksfordzkiej i wystąpień publicznych. Zrealizował kilkaset szkoleń i zaraził pasją debatowania setki uczniów, studentów i nauczycieli. Ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami i dorosłymi. Organizuje i prowadzi konsultacje społeczne i debaty wyborcze.  Współpracował m.in. z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Pileckiego, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej,  Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Urzędem Miasta Poznania, Miastem Kielce, Wydawnictwem Naukowym PWN, Instytutem Śląskim, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, Centrum Europejskim “Natolin”, Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Jacek Pochłopień

Redaktor Programowy Ringier Axel Springer Polska

Jacek Pochłopień

Redaktor Programowy Ringier Axel Springer Polska
Udział w debacie: "Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości" - 11.10.2021, godz. 15:30
Dziennikarz, redaktor, publicysta telewizyjny i radiowy. Pełnił między innymi funkcję redaktora naczelnego Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, redaktora naczelnego tygodnika „Wprost” a także zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika „Forbes”. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich
Udział w debatach: "Zazielenianie odbudowy w miastach" - 11.10.2021, godz. 12:30 | "Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 do września 2021 r. - sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie radnym miasta Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 pełnił funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. Jest także członkiem Rady Statystyki oraz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W 2015 roku pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przyznało mu tytuł Samorządowca 25-lecia. W 2021 roku od strony rządowej za 22 lata pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego „na rzecz wspólnoty, jaką jest Polska”, otrzymał szablę generalską. Tym samym Andrzej Porawski jest pierwszym od lat cywilem, który ją otrzymał.

Arkadiusz Ptak

Burmistrz Pleszewa

Arkadiusz Ptak

Burmistrz Pleszewa
Udział w debacie: "Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?" - 12.10.2021, godz. 10:00
Doktor habilitowany nauk politycznych (UAM, 2017 r.). Od 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (wcześniej przez 12 lat zastępca burmistrza) oraz Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej, rywalizacji wyborczej, kapitale społecznym, rozwoju lokalnym i regionalnym oraz peryferyjności obszarów miejskich.

Piotr Pustoszkin

Business Development Manager w Alstom

Piotr Pustoszkin

Business Development Manager w Alstom
Udział w debacie: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów", 12.10.2021, godz. 10:00
Posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz tytuł International Executive MBA uzyskany w ramach programu realizowanego przez Institut Franco-Américan de Management w Paryżu wraz z Wyższą Szkołą Kupiecką w Łodzi. Swoją karierę w branży kolejowej rozpoczął w ABB Zwus Polska. Przez szereg lat pełnił różne funkcje związane z rynkiem kolejowym w Polsce i poza granicami Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Rozwoju Biznesu w Alstom

Rafał Ratajczak

ekspert w obszarze smart city, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Rafał Ratajczak

ekspert w obszarze smart city, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
Udział w debacie: "Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Ekspert w obszarze smart city, pasjonat nowych technologii i analizy danych, aktualnie związany z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Absolwent politologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez kilkanaście lat związany z branżą ochrony środowiska i gospodarką odpadami. W tym czasie prowadził szereg projektów z obszaru zarządzania logistyką i gospodarką odpadami. Zdobyte doświadczenie menadżerskie wykorzystuje do wspierania Miasta Poznania w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia w mieście.

Ksymena Rosiek

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ksymena Rosiek

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Udział w debacie: "Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?"
Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, dydaktyk, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Katedrze Finansów Rozwoju Zrównoważonego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z rozwojem zrównoważonym, w szczególności interesuje się ekosystemami miasta, błękitną i zielną infrastrukturą. Gospodarowanie wodami opadowymi z perspektywy ekonomicznej, koszty i korzyści środowiskowe w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) oraz wpływ Rewolucji 4.0 na sektor publiczny są przedmiotem obecnie prowadzonych badań. Autorka i współautorka ponad dziewięćdziesięciu artykułów naukowych i monografii naukowych, jak również publikacji w czasopismach branżowych.

Kamil Rybikowski

Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Kamil Rybikowski

Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Udział w debacie: "Samorządy aktywnie dla lokalnych firm" - 12.10.2021, godz. 11:30
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo od kilku lat lata zajmujący się otoczeniem regulacyjnym, w szczególności dotyczących spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Autor wielu raportów i analiz z zakresu prawa gospodarczego m.in. „System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców”. Radca Rzecznika MŚP w Gabinecie Rzecznika. W ramach działań Biura Rzecznika specjalizuje się m.in. w zapobieganiu negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą.

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Udział w debacie: "Reforma dochodów samorządowych" - 11.10.2021, godz. 16:30
Sekretarz Stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i Szkoły Głównej Handlowej. Kierunek finanse i bankowość ukończył na SGH w 1997 r, a w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych i habilitacje w 2016 r. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF. Otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W latach 1997-2012 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz oraz Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2006-2013 członek Rady Giełdy. Od 2007 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Biura Zgodności. W latach 2010-2012 reprezentował ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Międzyresortowym Komitecie Bezpieczeństwa Finansowego, działającym przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Od 2017 r. zasiada w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich. 23 czerwca 2017 r. powołany na stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wieloletni współpracownik uczelni wyższych: Wydziału Organizacji i Zarządzania (Katedra Ekonomii) Politechniki Łódzkiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2019 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 r. był członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz. Autor lub współautor ok. 170 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku kapitałowego, bankowości i stabilności finansowej.

Pavel Solc

Prezes Zarządu, Volkswagen Group Polska

Pavel Solc

Prezes Zarządu, Volkswagen Group Polska
Udział w debacie: "Zazielenianie odbudowy w miastach" - 11.10.2021, godz. 12:30
Z Grupą Volkswagen jest związany od 1998 roku. Pracę rozpoczął w Czechach w strukturach marki Škoda. W latach 2007 - 2010 pracował w Wielkiej Brytanii na stanowisku Head of Planning Škoda United Kingdom. W 2010 roku wrócił do Czech do centrali marki Škoda i objął stanowisko Regional Manager, odpowiadał za kilka krajów Europy Zachodniej, w tym największe rynki, takie jak Niemcy czy Francja. Od 2016 roku pracował jako Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią. W listopadzie 2020 roku objął stanowisko prezesa zarządu Volkswagen Group Polska.

Paulina Stochniałek

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Paulina Stochniałek

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Udział w debacie: "Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską" - 12.10.2021, godz. 11:30
Urodzona w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Marketing i Zarządzanie, posiadająca tytuł MBA. W roku 2018 głosami wyborców wybrana została z listy Koalicji Obywatelskiej na Radną Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2023. Od zawsze związana z Wielkopolską i jej stolicą. Polityczka, przedsiębiorczyni, szkoleniowiec. Działaczka i prelegentka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Aktywnie wspierająca kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym. Zaangażowana w projekt „Narada Obywatelska o Edukacji” (odpowiedź na najpoważniejszy od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpoczął się wiosną 2019 roku). Z zawodu przedsiębiorczyni z 25-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR w międzynarodowej korporacji, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu. Aktywnie bierze udział w pracach komisji sejmikowych: edukacji i nauki, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, rodziny i polityki społecznej, budżetowej. Była przewodniczącą Komisji Edukacji, jak również wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jest wiceprzewodniczącą Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Od 13 lipca 2020r. pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i nadzoruje departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz jednostkę samorządową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, fanka piłki nożnej, górskich wspinaczek, a także wycieczek rowerowych po wielkopolskich szlakach.

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego
Udział w debacie: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 12.10.2021, godz. 14:15
Marszałek Województwa Pomorskiego, radny. 6 grudnia 2010 roku wybrany ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. W poprzedniej III kadencji SWP od października 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 22 lutego 2010 roku funkcję marszałka. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od 1999 r. lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest współorganizatorem inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych dla turystów. Jest również propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

Maciej Sytek

Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

Maciej Sytek

Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie
Udział w debacie: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów" - 12.10.2021, godz. 10:00
Samorządowiec, manager, trener biznesu, społecznik. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezesa AgencjiRozwoju Regionalnego S .A w Koninie i Prezesa ARR Transformacja Sp. z o.o. Od kilkunastu lat związany z samorządem regionalnym województwa wielkopolskiego. W latach 2017 do 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Znakomicie poruszający się w obszarze sprawiedliwej transformacji, funduszy europejskich, gospodarki, jak i zdrowia. Inicjator i główny koordynator procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Kreator dyskusji różnych środowisk subregionu konińskiego w zakresie planowania działań związanych z łagodzeniem społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od przemysłu paliwowo- energetycznego. Inicjator porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej skupiającej interesariuszy z regionu zaangażowanych w proces odchodzenia od węgla. Twórca wizji rozwoju Wielkopolski Wschodniej i pomysłodawca powstania Wielkopolskiej Doliny Energii w oparciu o trzy inteligentne specjalizacje: Odnawialne źródła energii, elektromobilność i technologie wodorowe. Współautor opracowania „Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej” oraz „Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej”. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Inicjator wejścia Wielkopolski Wschodniej do inicjatywy Powering Past Coal Alliance, ekspert Sejmowej podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji. Przedstawiciel Wielkopolski Wschodniej w dyskusjach na szczeblu unijnym i krajowym nad kierunkami wsparcia w kontekście sprawiedliwej transformacji. Uczestnik dyskusji nad oczekiwanymi zmianami legislacyjnymi w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi regionów węglowych.

Roman Szełemej

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szełemej

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Udział w debacie: "Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach" - 12.10.2021, godz. 11:30
Absolwent II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (klasa o profilu matematyczno-fizycznym) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1985 roku rozpoczął staż lekarski w ówczesnym Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu). Rok później pełnił funkcję młodszego asystenta na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W 1996 roku uzyskał na macierzystej uczelni stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Zastosowanie programowanych ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia". Od 1999 roku zastępca, a następnie od 2000 roku ordynator Oddziału Internistyczno -Kardiologicznego Szpitala Górniczego w Wałbrzychu. Od 2002 roku dyrektor Specjalistycznego Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W 2003 roku powołany przez marszałka województwa dolnośląskiego na stanowisko pełnomocnika ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich. Od 2005 roku zastępca dyrektora ds. lecznictwa w wałbrzyskim Specjalistycznym Szpitalu, a następnie ordynator Oddziału Kardiologicznego. W roku 2008 objął stanowisko wicedyrektora szpitala, a także powołany został na pełnomocnika zarządu województwa dolnośląskiego ds. polityki zdrowotnej. 26 maja 2011 roku powołany został przez premiera Donalda Tuska na komisarycznego zarządcę Wałbrzycha. 7 sierpnia 2011 wybrany w pierwszej turze na Prezydenta miasta. W roku 2014 ponownie wygrywa wybory samorządowe z wynikiem 84 % poparcia. W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Polsce wśród 107 prezydentów miast – 84,49 %. Inicjator powstania i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia 22 gmin powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego i kamiennogórskiego. Pomysłodawca i koordynator strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Sudety 2030”, którą poprzedzała tzw. „Deklaracja Sudecka” czyli dokument, w którym samorządowcy z subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia i szybszego rozwoju gospodarczego południowej części Dolnego Śląska. Deklarację podpisało 106 samorządów. Jeden z inicjatorów i członek zarządu Stowarzyszenia „Dolny Śląsk-Wspólna Sprawa”.

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Udział w debacie: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów" - 12.10.2021, godz. 10:00
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia ekonomista. Ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie badań i analiz gospodarczych, planowania strategicznego, rozwoju technologii oraz programowania i ewaluacji polityk publicznych. W powyższym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych w Polsce.

Robert Szymala

Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Wałbrzychu

Robert Szymala

Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Wałbrzychu
Udział w debacie: "Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?" - 12.10.2021, godz. 13:00
Urbanista. W latach 1997-2004 projektant w Biurze Rozwoju Wrocławia. Były współpracownik Katedry Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Biura "Inter-Arch" i innych dolnośląskich biur projektowych. Były członek Rady Krajowej Polskiej Izby Urbanistów. Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Związku Miast Polskich. Od 2004 r pracownik UM w Wałbrzychu. Od 2011 r. Urbanista Miejski w Wałbrzychu. Współautor i konsultant szeregu opracowań planistycznych dla obszarów objętych ochroną konserwatorską (w tym m.in. Ostrowa Tumskiego, Rynku i Placu Solnego we Wrocławiu). Interesuje się procesami osadniczymi, rozwojem i ewolucją miast, partycypacją w planowaniu przestrzennym oraz zagadnieniami ochrony wartości krajobrazowych i kulturowych.

Stanisław Tamm

Sekretarz Miasta Poznania

Stanisław Tamm

Sekretarz Miasta Poznania
Udział w debacie: "Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz „Akademii Liderów Samorządowych” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej. W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 – 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego. Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku jest Sekretarzem Miasta Poznania realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, cyfryzacją, zamówieniami publicznymi, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom.

Michał Tarka

SMM Legal

Michał Tarka

SMM Legal
Udział w debatach: "Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów" - 12.10.2021, godz. 10:00 | "Energetyka obywatelska przyszłością samorządów" - 12.10.2021, godz. 11:30
Ekspert prawa energetycznego. Zajmuje się przede wszystkim tematyką OZE. Doradza w procesach legislacyjnych największym przedsiębiorcom z branży energetycznej i paliwowej. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych. Nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Jest autorem analiz dotyczących strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Energii. Były główny doradca Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rozwoju ds. OZE. Brał udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych energetyce odnawialnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. W kancelarii SMM Legal współkieruje departamentem prawa energetycznego. Od wielu lat współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.

Aneta Więcka

Doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aneta Więcka

Doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
.
Doradca strategiczny, kierownik projektu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, pracownik Działu Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, ekspert w zakresie w zakresie energetyki odnawialnej.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Udział w debacie: "Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?" - 11.10.2021, godz. 14:30
Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1990 roku pracuje na rzecz samorządu: na poziomie gminy, powiatu, regionu. W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Województw RP. Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory. Był również Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną.

Marek Zagórski

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Minister Cyfryzacji RP 2018-2020, były Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Marek Zagórski

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Minister Cyfryzacji RP 2018-2020, były Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa
Udział w debacie: "Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach" - 12.10.2021, godz. 10:00
Polski polityk i dziennikarz. Poseł na Sejm IV, VIII i IX kadencji. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2009 r. był prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.Wcześniej pracował w mediach oraz zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2015-2016 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W latach 2016-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.Od stycznia do kwietnia 2018 kierujący tym resortem pod nadzorem premiera, od kwietnia 2018 do października 2020 minister cyfryzacji, następnie w latach 2020 do 7 czerwca 2021 sekretarz stanu w KPRM.

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi
Udział w debacie: "Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych" - 12.10.2021, godz. 14:15 (zdalnie)
Urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla - Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne. Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. 13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi. Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r. 21 października 2018 roku łodzianie powierzyli jej stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi po raz trzeci. Hanna Zdanowska dostała w pierwszej turze ponad 215.000 głosów (ponad 70 proc.). Na kolejną kadencję została zaprzysiężona 21 listopada 2018 roku podczas I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. Prezydent Hanna Zdanowska jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) od grudnia 2019 r. W obecnej kadencji EKR zasiada w Komisji ENVE - Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, Komisji SEDEC - Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury. Jest także członkiem Grupy Roboczej EKR Green Deal Going Local, Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu z ramienia EKR oraz Krajowym Ambasadorem ds. Porozumienia Burmistrzów.

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
Udział w debacie: "Reforma dochodów samorządowych", 11.10.2021, godz. 16:30
Wieloletni samorządowiec, wybrany przez mieszkańców trzykrotnie na Prezydenta Miasta Lublin. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na lubelskich uniwersytetach. Pracę na rzecz lokalnego samorządu rozpoczął w 1990 r. Przewodniczący Rady Miasta Świdnik w latach 1990-1996. Od 2007 do 2009 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006-2007 oraz 2009-2010. Po raz pierwszy na Prezydenta Miasta Lublin wybrany 5 grudnia 2010 r. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej. Krzysztof Żuk jest Wiceprezesem Związku Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia Unii Metropolii Polskich oraz Współprzewodniczącym Zespołu Do Spraw Systemu Finansów Publicznych KWRiST.