Uprzejmie informujemy, że program tegorocznego Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbywającego się w dniach 17-18 październik 2022 roku w Poznaniu jest w trakcie opracowania. 

Wiodącymi tematami podczas jesiennego spotkania będą:

  • programy europejskie, w tym warunki uruchamiania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także ich wielowymiarowy wpływ na finanse i strategie samorządów,
  • digitalizacja z naciskiem na BIG data, edukację dla cyfryzacji, smart city
  • zmiany klimatu i transformacja energetyczna, w tym OZE, klastrów energii, elektromobilności i efektywności oraz niezależności energetycznej.

Szereg debat poświęcimy zagadnieniom sektorowym, m.in.:

  •  przedsiębiorczości
  • zarządzaniu kryzysowemu
  • cyberbezpieczeństwu
  • inwestycjom infrastrukturalnym i mieszkaniowym
  • migracjom wewnątrzkrajowym oraz długofalowym wyzwaniom związanym z napływem uchodźców i polityką migracyjną.

Tegoroczny program wydarzenia wzbogacony jest o ścieżkę specjalistycznych

  • warsztatów
  • tematycznych spotkań networkingowych

organizowanych w ramach sceny dobrych praktyk, na której wspólnie korporacjami samorządowymi, rządem oraz sektorem prywatnym zainicjujemy sieć wymiany doświadczeń prezentując sprawdzone rozwiązania udoskonalające działania samorządów.

Podczas Local Trends odbędzie się również szereg debat realizowanych w ramach Kongresu Regionów oraz Forum Rozwoju Miast.  Oba wydarzenia organizowane od tego roku pod szyldem Local Trends to wieloletnie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i Europie. Wydarzenia adresowane są do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, administracji regionalnej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi tegorocznego EFS 2022 i zapraszamy do współtworzenia agendy Kongresu poprzez współudział w przygotowaniu zagadnień debat oraz osobisty udział w panelach dyskusyjnych. 

SZCZEGÓŁY EFS 2022      REJESTRACJA 

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie