Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie - Localtrends

Obszary tematyczne Local Trends 2022

Cytaty z SKF 2021

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, 
SKF 2021

"Na Samorządowym Kongresie Finansowym chcemy rozmawiać o rzeczach najważniejszych, a oprócz wartości najważniejsze są finanse. Dla samorządowców bardzo ważne są środki własne, wypracowane w miastach i gminach"

Cytat
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, 
SKF 2021

"Mamy wzrost zamożności miast, gmin i miasteczek i wielkie emocje związane ze zmianami, które są wprowadzane oraz wyzwania, jak wielkie migracje ludności, zmiany ekologiczne. Mam nadzieję na merytoryczną dyskusję (…) by jak najlepiej wykorzystać środki finansowe, by zmienić nasz kraj na lepsze"

Cytat
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, 
SKF 2021

"Na zadania w ramach kompetencje otrzymywanych od rządu powinniśmy otrzymywać środki finansowe na ich realizację. Często tak nie jest"

Cytat
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
SKF 2021

"Widzimy w Polsce tendencje centralizacyjne (…) nigdy nie było idealnie, ale teraz dotacja przejmuje przewagę nad dochodem własnym samorządów. To jest zła tendencja (…) przeciwna do właściwego kierunku"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"Wprowadzono regułę dochodową, która ma zapewnić samorządom dochody z PIT i CIT nie niższe niż w roku poprzednim oraz subwencję rozwojową o charakterze proinwestycyjnym"

Cytat
Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
SKF 2021

"Chcielibyśmy wiedzieć wcześniej jak finanse samorządów będą wyglądały. To zaleta propozycji rządowej. Mieliśmy jednak do czynienia ze zmianami reguł gry w trakcie roku budżetowego w związku ze zmianami w podatkach"

Cytat
Paweł Swianiewicz, Profesor, Uniwersytet Warszawski, 
SKF 2021

"Nadwyżka budżetowa osiągnięta przez samorządy w zeszłym roku to nie jest dobry wskaźnik ich sytuacji finansowej. Znacznie gorzej wygląda nadwyżka operacyjna ich budżetów, wysokie były deficyty w miastach na prawach powiatów"

Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"Jestem za pozostawieniem samorządom większej swobody jeśli chodzi o wysokość długu, dzięki któremu można realizować strategie inwestycyjne w granicach obowiązujących przepisów (...) Nadwyżka operacyjna w przypadku miast na prawach powiatów znacząco się obniżyła w zeszłym roku. Nie możemy rezygnować z inwestycji związanych z finansowaniem unijnym"

Cytat
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, 
SKF 2021

"Kolejne 2-3 lata powinny przymieść wzrost inwestycji w całej Polsce w związku z napływem środków unijnych, a także uruchomionym funduszem Banku Gospodarstwa Krajowego"

Cytat
Piotr Całbecki, Marszałek Wojwósztwa Kujawsko-Pomorskiego, 
SKF 2021

"Fundusz Inwestycji Lokalnych mimo wielu protestów i edycji konkursu, głośnych deklaracji ze strony rządu, nie pomógł naprawić szkód, na które pozwalała ustawa wprowadzona w związku z pandemią. Nie otrzymaliśmy ani złotówki z tego funduszu. Nie widzę końca walki o transparentność"

Cytat
Justyna Mazurkiewicz, Kierownik projektu LIFE Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
SKF 2021

"Województwo małopolskie jest pierwszym regionem w Polsce, który przyjął regionalny plan działań dla energii i klimatu. Zamierza na niego przeznaczyć 70 mln zl, z czego 60 proc. będzie finansowane z europejskiego projektu LIFE"

Cytat
Justyna Mazurkiewicz, Kierownik projektu LIFE Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
SKF 2021

"Musimy uświadomić włodarzom gmin, że są środki na inwestycje w ochronę klimatu, ale też realne ścieżki osiągnięcia celów klimatycznych. Od tego są projekty zintegrowane, jak LIFE"

Cytat
Łukasz Porzuczek, Prezes Grupy GeoFusion zajmującej się poszukiwaniem i utylizacją broni chemicznej, 
SKF 2021

"Bałtykowi zagraża zatopiona broń chemiczna, broń konwencjonalna oraz wraki (...) Jeśli inwestycje, takie jak farmy wiatrowe, będą prowadzone w sposób nieodpowiedzialny, może to doprowadzić, do tego, że zatopiona broń chemiczna znajdzie się na plażach"

Cytat
Anna Fotyga, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, 
SKF 2021

"Chciałabym uregulowania, które mogłoby wskazać i zobowiązać winnych zanieczyszczenia Bałtyku. Polska jest ofiarą, a nasz społeczeństwo jest z tego powodu najbardziej narażone"

Cytat
Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, 
SKF 2021

"Wsparcie na budowę mieszkań komunalnych było zbyt niskie, wynosiło 20-30 proc., teraz zostało podniesione. Gminy budownictwem komunalnym były zainteresowane, ale nie stać ich było na montaż finansowy inwestycji. Gmina nie musi teraz angażować własnych pieniędzy na inwestycję. To efekty Pakietu Mieszkaniowego, który wszedł na wiosnę tego roku"

Cytat
Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
SKF 2021

"W pierwszej połowie roku samorządy złożyły wnioski na 1 mld zł na wsparcie mieszkaniowego budownictwa komunalnego"

Cytat
Mirosław Barszcz, Assay Management, 
SKF 2021

"Programy wspierania popytu w budownictwie mieszkaniowym, takie jak „Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla młodych”, czy też proponowane w Polskim Ładzie pomagają niektórym beneficjentom, ale wpływają na wzrost cen. Potrzebne są programy wspierające podaż"

Cytat
Michał Sapota, Prezes HRE Investments, 
SKF 2021

"Na rynku jest bardzo wielu deweloperów, którzy chętnie wsparliby Państwo, żeby realizować programy mieszkaniowe. Instrumenty wsparcia powodują, że nawet przy ograniczeniu czynszów spina im się to finansowo. Trzeba bardziej zaangażować deweloperów w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych"

Cytat
Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm, 
SKF 2021

"Nie da się zapewnić odpowiedniego funkcjonowania samorządów przy ubytkach ich dochodów bieżących (...) Bez ich zapewnienia nie będziemy w stanie planów inwestycyjnych zrealizować"

Cytat
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, 
SKF 2021

"Obniżki PIT i CIT powinny być rekompensowane samorządom. Oba podatki stanowią 23 proc. budżetu miasta. Kolejne zmiany mogą spowodować w przypadku Łodzi łączną stratę ok. 400 mln zł w dochodach miasta"

Cytat
Marcin Krupa, Prezydent Katowic, 
SKF 2021

"Zasadniczą sprawą jest stabilność dochodów samorządów. Największym problemem nie są inwestycje, ale wydatki bieżące. A mieszkańców przyzwyczailiśmy już do szybkiego, dynamicznego rozwoju"

Cytat
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, 
SKF 2021

"Jak wejdzie tzw. Polski Ład, zabierze nam całą nadwyżkę operacyjną, więc nie będziemy mieli wolnych środków. W każdym mieście ten scenariusz się powtarza (...) To budzi obawę, że chce się unicestwić taki samorząd, jaki znaliśmy"
"Polski Ład to ok. 10-11 mld zł mniej dla samorządów"

Cytat
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, 
SKF 2021

"Od początku uważaliśmy, że szczepienia powinny być obowiązkowe i do tego zachęcaliśmy rząd. Gdybyśmy mieli kolejny lockdown byłoby to bardzo niebezpieczne. Sugerowałem rządowi, żeby dogadał się z episkopatem, sam dogadałem się z siedmioma na ośmioma proboszczami, żeby zachęcali wiernych do szczepień. Szkoda, że rząd z nami się nie dogadał na temat akcji szczepień "

Cytat
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, 
SKF 2021

"Naszym kryterium dla inwestycji było to, żeby były impulsem dla inwestycji sektora prywatnego. Wydajemy na nie 50 mln zl, 50 mln zl idzie ze środków unijnych i liczymy, że przyciągnie to inwestycje sektora prywatnego na 300 mln zł"

Cytat
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
SKF 2021

"Jest duża oferta środków finansowych, krajowych i unijnych na rynku, ale pytanie czy będzie uczciwa gra, jeśli chodzi o dyspozycję krajowymi środkami inwestycyjnymi. Mamy niedosyt transparentności"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"W ubiegłym roku jednostki samorządu osiągnęły nadwyżkę 5,7 mld zł (…) wykonały dochody zakładane jeszcze przed wybuchem pandemii"

Cytat
Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
SKF 2021

"Coraz więcej rok do roku dokładamy do funkcjonowania oświaty w porównaniu z tym, co dostajemy z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej"

Cytat
Paweł Swianiewicz, Profesor, Uniwersytet Warszawski, 
SKF 2021

"System finansowania samorządów jest stosunkowo niezły, natomiast wymaga kilku korekt"

Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"Jeśli zadania finansowane z dotacji i subwencji nie są właściwie oszacowane (jak oświata, pomoc społeczna) samorządy muszą zużywać na to środki własne na inwestycje.  Do oświaty dokładamy miedzy 25 a 30 proc. środków własnych"

Cytat
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, 
SKF 2021

"Pandemia stworzyła pewne szanse dla Polski, gdyż wiele firm europejskich i amerykańskich uznało, ze trend przekazywania łańcuchów dostaw do Azji nie jest najlepszy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Pojawił się trend near-shoringu, czyli powrotu inwestycji. Polska może skorzystać z tego trendu"

Cytat
Piotr Całbecki, Marszałek Wojwósztwa Kujawsko-Pomorskiego, 
SKF 2021

"Nie znamy mechanizmów, zasad przyznawania dotacji, nie do końca zatwierdzona jest struktura przyznawania dotacji i środków zwrotnych z Krajowego Planu Odbudowy"

Cytat
Justyna Mazurkiewicz, Kierownik projektu LIFE Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
SKF 2021

"Bardzo ważne jest, żeby w gminie lub powiecie była osoba, która będzie pełnić funkcję ekodoradcy. To ktoś, kto wskazuje wszystkie potrzeby mieszkańców i pomaga im w audycie energetycznym, w szukaniu źródeł dofinansowania i aplikacji o wnioski"

Cytat
Łukasz Porzuczek, Prezes Grupy GeoFusion zajmującej się poszukiwaniem i utylizacją broni chemicznej, 
SKF 2021

"Oczyszczanie z broni chemicznej linii plaż od Świnoujścia po Kaliningrad na 5 km w głąb morza kosztowałoby ok. 4,5 mld zł i zajęło ok. 10-15 lat"

Cytat
Mirosław Barszcz, Assay Management, 
SKF 2021

"Programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego zaczynają naprawdę działać dopiero po 5-6 latach. Trzeba do tego cierpliwości i trzeba korygować"

Cytat
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, 
SKF 2021

"Łódź, pomimo pandemii, ma olbrzymi napływ nowych inwestorów i inwestycji. W ostatnich miesiącach ogłosiliśmy 12 nowych inwestycji, a większość z nich jest w obszarze nowych technologii"

Cytat
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, 
SKF 2021

"Korekty w „janosikowym” są konieczne. W Poznaniu mieszka naprawdę 100 tys. osób więcej niż jest zameldowanych, ale nie płacą PIT. Większa liczba faktycznych mieszkańców powoduje natomiast koszty świadczonych przez miasto usług publicznych, jak transport, oświata czy ochrona zdrowia"

Cytat
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, 
SKF 2021

"W zeszłym roku nakłady inwestycyjne samorządów zmalały o ok. 4 proc., a o ok. 11 proc. spadła nadwyżka operacyjna. Pojawia się pytanie o zdolności samorządów by zapewnić wkład własny do planowanych inwestycji"

Cytat
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, 
SKF 2021

"Ograniczając subwencję oświatową zaczyna się zniechęcać samorządy do zarządzania oświatą. Wiele gmin wiejskich chętnie oddałoby szkoły, gdyż są przyciśnięte do ściany. W takiej sytuacji dyrektor szkoły będzie funkcjonariuszem partyjnym, bez względu na to, kto będzie rządził. To przykład budowy centralistycznego państwa"

Cytat
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
SKF 2021

"Kumulacja środków inwestycyjnych nastąpi w krótkim czasie, na wiosnę perspektywa budżetowa, nieco wcześniej Fundusz Odbudowy, równocześnie program inwestycji strategicznych BGK. Spowoduje to możliwości, ale też ogromny wzrost kosztów. Firmy będą dyktować warunki cenowe"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"Rząd przedstawił w zeszłym roku propozycję zmian w dochodach samorządowych (...) Pierwsza jest kwestia stabilności dochodów z PIT i CIT. Chodzi o ujednolicenie sposobu przekazywania dochodu samorządom, by w momencie planowania budżetu na rok kolejny samorząd miała wiedzę o równych 12 ratach, które będą wpływały"

Cytat
Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
SKF 2021

"Chcemy, by nasze dochody własne gwarantowały nam świadczenie usług na odpowiednim poziomie i umożliwiały inwestycje"

Cytat
Paweł Swianiewicz, Profesor, Uniwersytet Warszawski, 
SKF 2021

"Nie widzę sposobów, żeby za pomocą przepisów zapobiegać błędom inwestycyjnym samorządów. Będą błędy i samorządy będą ponosić za to odpowiedzialność. Większość decyzji inwestycyjnych jest podejmowana słusznie i efektywnie"

Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"Samorządy są pod silną kontrolą społeczną jeśli chodzi o wysokość długu, ważne jest dla nas natomiast możliwość efektywnego zarządzania długiem i korzystania z funduszy europejskich"

Cytat
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, 
SKF 2021

"Widzimy pewne bariery w infrastrukturze transportowej, przygotowaniu gruntów inwestycyjnych oraz umiejętności budowania klastrów branżowych, obejmujących firmy, ale też infrastrukturę badawczą"

Cytat
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, 
SKF 2021

"Pandemia skonsolidowała samorządy, wymienialiśmy się doświadczeniami, konsultowaliśmy szereg aspektów, związanych z zarządzaniem szkołami, z akcją szczepień. Chcemy szukać synergii i uczyć się najlepszych rozwiązań wprowadzonych przez innych"
"Wojna plemienna na poziomie krajowym jest największym problemem naszego kraju. Inicjatywa Local Trends, w ramach której odbywa się Samorządowy Kongres Finansowy jest po to, żeby tę sytuację przełamać"

Cytat
Mirosław Barszcz, Assay Management, 
SKF 2021

"Deweloperzy coraz bardziej zainteresowani są budową mieszkań w mniejszych ośrodkach miejskich"

Cytat
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, 
SKF 2021

"Nie możemy zrezygnować z jakości życia mieszkańców. A to przede wszystkim rewitalizacja starego centrum miasta, wymiana indywidualnych źródeł emisji na odnawialne źródła energii"

Cytat
Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"Podatki i opłaty lokalne nie są już głównym źródłem dochodów własnych gmin.  Maksymalne stawki proponowane przez Ministerstwo Finansów są zbyt niskie"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"Najważniejsze wyzwanie to uporządkować finanse publiczne po pandemii i zacząć inwestycje"

Cytat
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
SKF 2021

"Cześć oferty inwestycyjnej kierowanej przez rząd ma polityczny aspekt (…) Niekoniecznie są to najlepsze lokalizacje i najbardziej pożądane inwestycje (…) ale odpowiadają zapowiedziom wyborczym"

Cytat
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, 
SKF 2021

"W sytuacji finansowej samorządów istnieją duże dysproporcje. Niektóre mają dobry standing i znaczące nadwyżki, ale w wielu gminach wiejskich rosną koszty obsługi finansowania edukacji. Może zabraknąć im środków na finansowania na wkładu własnego do inwestycji"

Cytat
Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
SKF 2021

"Szacujemy, że nasze ubytki w dochodach własnych związanych ze zmianami podatkowymi proponowanymi przez rząd mogą wynieść 20-25 proc."

Cytat
Mirosław Barszcz, Assay Management, 
SKF 2021

"Niedobór mieszkań, czyli luka mieszkaniowa wynosi w Polsce ok. jednego miliona mieszkań. Jeśli to pomnożyć przez cenę mieszkania, ok. 300 tys. zł, daje to 300 mld zł. Musimy wiedzieć, skąd na to wziąć pieniądze"

Cytat
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, 
SKF 2021

"Polska jest za dużym krajem, żeby zarządzać nim centralnie"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"Niektórzy samorządowcy uważają, że bez zmian finansowania oświaty nie ma sensu dokonywać reformy finansów samorządu"

Cytat
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
SKF 2021

"Największym wyzwaniem będzie osiągnięcie dzięki inwestycjom innowacyjności gospodarki, wysoko zaawansowanej, innowacyjnej produkcji, która będzie konkurowała na światowych rynkach"

Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"W 2022 roku będziemy kontynuować inwestycje z perspektywy unijnej, która się już skończyła, ale nie będzie nowych inwestycji, ze względu na ryzyka związane z ich uruchamianiem"

Cytat
Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów, 
SKF 2021

"W Ministerstwie Finansów nie toczą się jakiekolwiek prace nad wprowadzeniem zmian w podatku od nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku katastralnego"

Cytat
Paweł Swianiewicz, Profesor, Uniwersytet Warszawski, 
SKF 2021

"System wyrównawczy, w tym "janosikowe", powinien być jednolity, ale zrezygnować z niego nie możemy. Powinien uwzględniać potrzeby wydatkowe, bo tracą na nim gminy o mniejszej gęstości zaludnienia i duże miasta utrzymujące drogi krajowe i transport publiczny"

Cytat
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 
SKF 2021

"Nowa strategia rozwoju Lublina do 2030 roku ma wpisywać się w oczekiwania mieszkańców, ale też w ramy finansowe, których jeszcze nie znamy. Mamy duże poczucie niepewności związane z Krajowym Planem Odbudowy, którego jeszcze nie znamy i Polskim Ładem"

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie11-12 kwietnia 2022

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie