O kongresie

 • Samorządowy Kongres Finansowy organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego. Mając na względzie korzyści płynące z własnych doświadczeń biznesowych, współpracy i synergii posiadanych zasobów Współorganizatorzy zdecydowali się rozwijać szereg przedsięwzięć skierowanych do sektora samorządowego, gospodarczego i akademickiego.

  Zadaniem Samorządowego Kongresu Finansowego jest służąca dobru wspólnemu, budowa modelu współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, których celem jest kreowanie współpracy między samorządami, a biznesem i środowiskami akademickimi oraz skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.

  Kluczowe dla inicjatorów i organizatorów jest współdziałanie na rzecz sektora samorządowego w celu wzmacniania pozycji samorządów w polityce rozwoju kraju oraz wspieranie gmin i zwiększanie skuteczności ich działań skupionych na rozwoju przyszłościowych działań wzmacniających samorządowe ekosystemy społeczno-gospodarcze.

  Samorządowy Kongres Finansowy poprzedza realizowany z inicjatyw Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu oraz Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania jesienny projekt LocalTrends – Europejskie Forum Samorządowe, które odbędzie się w dniach 11-12 października 2021 r. w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

 •  


  ,,Samorządowy Kongres Finansowy to nowe wydarzenie wśród organizowanych w Polsce konferencji. Mam nadzieję, że na stałe zagości w Sopocie, stając się jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli administracji i osób, którym nieobojętna jest sytuacja wspólnot lokalnych.

  Tylko działając wspólnie, współpracując, rozmawiając i dzieląc się doświadczeniami możemy wypracować rozwiązania i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

  Samorządy borykają się dzisiaj z wieloma problemami. Pandemia spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji finansowej, stawiając je w bardzo trudnej sytuacji. Ograniczone dochody, przy konieczności realizacji tych samych zadań, do tego nowe, wynikające z pandemii wyzwania – wszystko to odbiło się niekorzystnie na budżetach wielu miast. Stąd motyw przewodni tegorocznego spotkania – „Samorządy w nowych realiach”.

  W tym roku, ze względu na obowiązujące jeszcze obostrzenia, spotkamy się online. Mam jednak nadzieję, że wiosną przyszłego roku będziemy mogli spotkać się osobiście na organizowanym w Sopocie Samorządowym Kongresie Finansowym.”


   

Miejsce wydarzenia

 • Samorządowy Kongres Finansowy odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie  w formule hybrydowej polegającej na osobistym-stacjonarnym udziale prelegentów w studiu. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny z wymaganą rejestracją, a debaty będą transmitowane na stronie internetowej SKF oraz mediach społecznościowych partnerów medialnych.

  Nasze studio mieścić się będzie w Państwowej Galerii Sztuki, a w trakcie trwania wydarzenia przestrzenie  studia wypełnione będą wystawą pt. “Fotografia na rozdrożu”, praca z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego zawierającą kilkadziesiąt największych nazwisk fotografii światowej m.in. Berenice Abbot, Ansel Adams, Man Ray czy szwedzkiego Maestro Christer’a Strömholm’a, a więcej o wystawie przeczytają Państwo pod linkiem: “Fotografia na rozdrożach”

Local Trends

 • Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania oraz Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województww dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. W ramach projektu organizowane będą dwie kluczowe inicjatywy:

  • wiosenny Samorządowy Kongres Finansowy SKF, którego gospodarzem jest Miasto Sopot, w tym roku jednodniowe wydarzenie 30 czerwca w Sopocie oraz
  • jesienne Europejskie Forum Samorządowe, 11-12 października 2021 r., którego gospodarzem jest Miasto Poznań.

  Do udziału zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Samorządowy Kongres Finansowy i Europejskie Forum Samorządowe mają stać się przestrzenią międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów.

  Rada Programowa pod przewodnictwem Prezydentów Poznania oraz Sopotu, której pracami kierować będą Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupa MTP zadba o wartość merytoryczną współrealizowanych przedsięwzięć samorządowych. Zagadnienia projektu dotyczyć  będą obszarów ekonomii, prawa, zarządzania, społeczeństwa, innowacyjności i szeroko pojętych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów.

  W radzie programowej uczestniczą przedstawiciele Partnerów Kongresu oraz niezależni eksperci rekomendowani przez organizatorów. Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, finansowego oraz biznesu do współpracy przy tworzeniu Samorządowego Kongresu Finansowego.

  Partnerami strategicznymi projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Ringier Axel Springer Polska.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie