Młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów i młodzieżowe sejmiki województw już na stałe zakorzeniły się w polskim krajobrazie samorządowym. Po krótkim kryzysie aktywności tych organów wywołanym pandemią COVID-19 wracają do aktywnego działania na rzecz lokalnej młodzieży. Młodzieżowi radni i młodzieżowe radne nie zawsze jednak są w stanie skutecznie dotrzeć ze swoimi inicjatywami do reprezentowanej młodzieży szkolnej oraz lokalnego samorządu, z którym mają współpracować przy realizacji swoich zadań. W jaki sposób młodzieżowe rady przy JST mogą skuteczniej docierać ze swoimi działaniami do młodzieży oraz efektywniej lobbować za swoimi postulatami na poziomie lokalnego samorządu? Czy i jakie formy federalizacji i ściślejszej współpracy tych młodzieżowych organów doradczych mogą zaistnieć w perspektywie  ajbliższych lat i jakie korzyści mogą takie działania przynieść dla środowiska młodzieżowych radnych?

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie