Aktualności

 • 05-07-2024
  Poznaj ścieżki tematyczne Europejskiego Forum Samorządowego 2024
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 28-06-2024
  Spotkanie Rady Programowej Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends 2024
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 14-06-2024
  Bilety Early Birds na Europejskie Forum Samorządowe 2024 już dostępne
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 22-05-2024
  Mapa wyzwań Local Trends
  Czytaj więcejPrzejdź dalej

Local Trends w obiektywie

Powiedzieli podczas Samorządowego Kongresu Finansowego 2024

Magdalena Czarzyńska-Jachim, 
Prezydentka Miasta Sopotu, doświadczona samorządowczyni

Po wyborach, które były romantycznym zrywem, czeka nas praca u podstaw. Czeka nas rewolucja albo ewolucja w finansach samorządowych, bo ponad połowa polskich miast ma deficyt. Musimy wypracować nowe rozwiązania, finansowe, gospodarcze i społeczne (…) Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że samorządy odzyskają swoją niezależność.

Cytat
Jacek Jaśkowiak, 
Prezydent Miasta Poznania

Dane z sieci komórkowych pokazują, że w Poznaniu mieszka nie 540 tys. osób, a 640 tys. osób (…) kluczowe znaczenie ma to, jak je wykorzystać i dostosować politykę do przepływów ludzi.

Cytat
Hanna Zdanowska, 
Prezydentka Miasta Łodzi, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

To, co bardzo istotne jest również bezpośrednie pozyskiwanie środków z budżetu centralnego na zrównoważony rozwój naszych miast (…) Wiele miast, jak Łódź potrzebuje wsparcia, żeby zakończyć proces transformacji społecznej (…), a także na realizację celów „Zielonego Ładu”.

Cytat
Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego

W ostatnich latach podczas Local Trends administracja centralna reprezentowana była niezwykle skąpo, tymczasem potrzebujemy (z nią) dialogu.
Pomimo umiejętnego korzystania z reformy samorządowej czy wejścia do Unii Europejskiej byliśmy świadkami ubezwłasnowolnienia władzy samorządowej i podporządkowania jej władzy centralnej. Wiele samorządów doświadczyło spadku dochodów własnych. Konieczne jest budowanie autonomii finansowej samorządów i na temat, w jaki sposób trzeba zmieniać dochody własne samorządów będziemy rozmawiać.

Cytat
Hanna Majszczyk, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Transfery finansowe (rekompensujące ubytek dochodów własnych samorządów za po „Polskim Ładzie”) następowały na koniec roku, nie były pewne i nie było przewidywalności, kto te pieniądze dostaje. To uniemożliwiało tworzenie planów rozwoju przez samorządy. Niektóre gminy uzyskiwały wtedy wysokie dotacje i dlatego mówią, że ich stan finansowy był dobry.
Z „białej księgi” finansów publicznych wynika, że samorządy otrzymały zapewnienia finansowania inwestycji. To była obietnica, ale obowiązek jej realizacji spada na obecny rząd.

Cytat
Maciej H. Grabowski, 
Dyrektor Programowy Local Trends i prezes zarządu Centrum Myśli Strategicznych

Zaufanie, współpraca i dialog – to słowa, które powtarzały się od początku Kongresu. To wskazuje, że jesteśmy na innym etapie uzgadniania konkretnych rozwiązań.
Będziemy prowadzić w najbliższych tygodnia prace nad trzema obszarami, żeby wypracować rekomendacje. To regulacje i zasady związane z dochodami samorządowymi. Samorządowcy uważają to za problem numer jeden. Drugim problemem jest e-mobilność, a trzecim – zarządzanie rozwojem szpitali samorządowych.

Cytat
Katarzyna Zielińska-Heitkötter, 
Zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR

Widzimy konieczność, żeby transport publiczny był przemyślany, przedyskutowany z mieszkańcami (…), jeśli przewymiarujemy potrzeby, to jest to bardzo złe planowanie. Zależy nam, żeby transport publiczny był jak najbardziej użyteczny (…). Nie tylko należy planować transport publiczny, ale całą mobilność miejską
Proponujemy samorządom, żeby na swój obszar metropolitalny patrzyli, widząc wszystko. W Ministerstwie Infrastruktury jest centrum kompetencyjne, które może w tym pomagać, innym taki jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Cytat
Janusz Lewandowski, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Unijna polityka spójności ma swoją przyszłość (…). Ma być trwała i stanowić przynajmniej jedną trzecią budżetu europejskiego.
Trzeba będzie spłacić wielki dług, 421 mld euro na fundusz EU Next Generation. Albo pojawią się nowe źródła budżetu europejskiego, albo zwiększy się składka, albo w budżecie Unii będą cięcia.
W związku z powracającym na agendę rozszerzeniem Unii wyceniamy potrzeby Ukrainy na 18 mld euro rocznie. Nawet wtedy Polska pozostanie skromnym beneficjentem netto.

Cytat
Beata Rutkiewicz, 
Wojewoda Pomorska

Barierą w administracji jest wysokość płac (…) musi być konkurencja, ale będzie wtedy, gdy stworzymy dobre warunki finansowe i okołofinansowe.
Wiele czynności urzędniczych możemy zastąpić technologią, co pozwoli zostawić pracownikom czas na kreatywność (…) ludzie chcą uczestniczyć w zmianie i potrzebują tylko koordynatora zmian w urzędzie (…) wtedy widzę szansę na to, żeby samorząd przyciągał ludzi kreatywnych.
Demografia wymusi zmianę, zmiana przyjdzie od dołu i wymuszą ją ludzie, a nie liderzy.

Cytat
Jacek Karnowski, 
Poseł na Sejm X Kadencji, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

Część samorządów będzie miała na jesieni duże kłopoty i potrzebna im będzie kroplówka ze strony rządu.
Konieczne jest uszczelnienie i urealnienie podatków i opłat lokalnych, a będą to rzeczy niepopularne. Inicjatywa powinna wejść ze strony samorządów.
Proponujemy, żeby koszty usuwania odpadów niebezpiecznych przejęły państwowe fundusze ochrony środowiska. To koszt wielokrotnie przekraczający budżety gmin.

Cytat
Teresa Czerwińska, 
Wiceprezeska Zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W obszarze finansowania EBI, banku rozwoju, jest infrastruktura podwójnego zastosowania – mogą być to drony, satelity do obserwacji linii brzegowej. To również infrastruktura krytyczna związana z ochroną granicy, także drogi i infrastruktura szpitalna oraz cyberbepieczeństwa, systemy ochrony danych, sterowania systemami transportowymi.

Cytat
Krzysztof Bolesta, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Mamy unikatową szansę w czasie prezydencji w UE, żeby wpłynąć na to, co robi Komisja Europejska, która zacznie kadencję od stycznia 2025 roku, a więc wraz z polską prezydencją. Chcemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym (…) naszym priorytetem będzie rozszerzenie UE o Ukrainę i jej odbudowa oraz polityka przemysłowa i jej finansowanie.
Ambitna polityka klimatyczna oznacza dużą zmianę, rodzaj zbiorowej psychoterapii – jeżdżenie inaczej, pracę inaczej, inną konsumpcję dóbr.

Cytat
Dr hab. Joanna Mytnik, 
Dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Praca się przenika z czasem wolnym, nie da się odłożyć pracy (…). Uczymy się wszędzie, przypadkowo, często nie z zamiarem uczenia się (…). Systemowo w polskiej szkole nic nie zmieniło się i obowiązuje w niej wciąż pruski model (…) w naszych organizacjach mamy też spojrzenie mocno feudalne.

Cytat
Zygmunt Frankiewicz, 
Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich

Problem główny polegał na odebraniu dochodów własnych bieżących i zastąpieniu ich transferami uznaniowymi (…). W tej chwili cały system jest tak zdemolowany, że działa na szkodę nie tylko samorządów, ale całego państwa polskiego.

Cytat
Iwona Matuszczak-Szulc, 
Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania

Tworząc raport o stanie miasta, największym wyzwaniem było to, żeby przekonać analityków, że można zupełnie inaczej zbierać dane i inaczej je wykorzystywać. Musieliśmy cały proces pozyskiwania danych zmienić, co powaliło nam gromadzenie ich w zupełnie innym miejscu i automatyczne przetwarzanie oraz zestawianie ich w taki sposób, żeby wyciągać nowe wnioski.

Cytat
Michał Ziółkowski, 
Członek Zarządu ds. techniki w operatorze telekomunikacyjnym PLAY

Raport "Połączeni. Mieszkańcy polskich aglomeracji – jak żyją, pracują i odpoczywają?" pokazuje, że co roku ruch w sieci telekomunikacyjnej wzrasta o 25%, podłączamy też coraz więcej urządzeń do sieci.

Cytat
Izabela Kuś, 
Skarbnik Gminy Miasta Gdańska

Samorządowcy są w dwóch kryzysach: finansowym, bo przez ostatnie kilka lat tylko traciliśmy dochody i w kryzysie zaufania do władzy. Jesteśmy przed ustalaniem budżetów i jeśli nie pojawi się nowa definicja w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w lipcu, będzie nam trudno projektować budżety na przyszły rok.

Cytat
Jarosław Neneman, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Założenie jest takie, żeby zmiany w ustawie były neutralne w skali kraju. W niektórych gminach podatnicy zyskają. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, które gminy zyskają, a które stracą. Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pokażemy w ciągu najbliższych tygodni, nie przewidujemy w nim ulg i rekompensat.

Cytat
Magdalena Cieślik, 
Wiceprezydentka Miasta Sopotu

Chcemy przeprowadzić analizę ruchu turystycznego, żeby wiedzieć, skąd do nas turyści przyjeżdżają i jak długo przebywają. W Sopocie na co dzień mieszka 35 tys. osób, a w sezonie jest ich milion

Cytat
Tomasz Robaczyński, 
Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Ważne w ofercie BGK dla samorządów będzie dofinansowanie programów mieszkaniowych (…) na zieloną transformację miast, mamy ofertę, jeśli chodzi o obligacje, kredyty i pożyczki, doradztwo czy projekty proponowane przez samorządy są bankowalne.

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Organizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Gospodarze:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Samorządowi:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Strategiczni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie