Jakie są priorytety nadchodzącej kadencji?

Wizja miasta na kolejne lata obejmuje wiele aspektów. Sopot to kurort z 200-letnimi tradycjami. I dlatego też będę rozwijać miasto w tym kierunku. Status uzdrowiska to nie tylko zaszczytny tytuł, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie. To patrzenie na miasto kompleksowo, jak na zespół naczyń połączonych. Tu jeden element musi współgrać z drugim. To co dla mnie jest niezwykle ważne w patrzeniu na miasto, to fakt, że miasto to wspólnota i bez wzajemnego wsłuchiwania się nie może być mowy o sukcesie.

Patrząc na kurortowy Sopot widzę miasto szerokich możliwości, aktywnego spędzania czasu i zdrowego stylu życia. W przestrzeni miejskiej zatem będą pojawiały się kolejne elementy, wzmacniające taki charakter Sopotu. W planach jest budowa Sopockiego Centrum Kuracyjnego, a także szersze wykorzystanie wody solankowej w postaci basenów solankowych czy kosmetyków na bazie solanki. Kierunek kurortowy będzie wzmacniany turystyką biznesową oraz rozwojem oferty kulinarnej, kulturalnej i sportowej.

Warto również wspomnieć o kulturze, która jest wizytówką Sopotu. W ofercie pojawi się więcej wydarzeń kulturalnych, a niektóre z nich po latach wrócą do Sopotu. Już dziś cieszymy się z wielkiego powrotu Festiwalu „Dwa Teatry”. Miasto jest przyjazne artystom i wszystkim, którym kultura nie jest obojętna. To nasze ogromne bogactwo.

Istotne dla mnie jest również wspieranie lokalnych przedsiębiorców, tworzenie warunków do przyjaznego działania w mieście a także współpraca i dialog, słuchanie potrzeb i odpowiadanie na nie. Branża turystyczna ściśle współpracuje z Sopocką Organizacją Turystyczną, której członkiem jest także miasto. W efekcie wszyscy idziemy w jednym kierunku, dbając o rozwój miasta i podejmowanie nowych, ciekawych inicjatyw, atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Rozwijanie i inwestowanie w edukację to także mój priorytet. Jeszcze lepsza oferta edukacyjna, wsparcie młodzieży, w tym Młodzieżowej Rady Miasta, programów edukacyjnych, oferta stypendiów oraz zajęć pozalekcyjnych – to z pewnością jeszcze bardziej wzmocni edukacyjny potencjał miasta. To również nowe i dostępne usługi dla mieszkańców – rozwiązania smart, niskoemisyjny transport publiczny, zróżnicowane programy profilaktyczne i opieka zdrowotna, aktywizacja i wsparcie seniorów, a także włączanie społeczne osób o różnych potrzebach.

Weźmie Pani udział w debacie „Miastotwórcza rola najmu krótko i długoterminowego, a procesy społeczno-gospodarcze miast” – dlaczego jest to ważny temat z perspektywy rozwoju miast?

Problem najmu jest problemem bardzo istotnym. Nie możemy go bagatelizować i doprowadzić do sytuacji kryzysowej, z jaką zmagać musiały się europejskie miasta atrakcyjne turystycznie. Mając na uwadze dobro mieszkańców wielu miast musimy wypracować takie rozwiązania, które pogodzą w sobie interesy zarówno właścicieli lokali przeznaczonych na krótkotrwały najem, jak też stałych mieszkańców. Podstawą będą przepisy, tworzone w ramach prac Europejskiego Sojuszu Miast. Postulaty i propozycje tych zmian są tak naprawdę znane. Dlatego należy jak najszybciej podjąć prace zmierzające do wprowadzenia konkretnych zmian ustawowych. To bardzo oczekiwana zmiana, zwłaszcza dla samorządów miast turystycznych.

Co roku angażuje się Pani w debaty przygotowywane przez Młodzieżowe Rady Miasta. Jak ocenia Pani tegoroczny program Forum Młodzieży?

Jestem zdania, że nasza przyszłość jest w rękach młodych ludzi. Dlatego bardzo cieszę się, że również w tym roku podczas kongresu oddamy głos młodzieżowym radom miast. Myślę, że zderzenie doświadczenia z młodością przynosi bardzo ciekawe rozwiązania. Już w ubiegłorocznej edycji byliśmy świadkiem wysokiego poziomu przygotowania Forum Młodzieży. Jestem przekonana, że tegoroczny program będzie równie dobry. Co jednak najważniejsze, słuchając młodych i patrząc z ich perspektywy, możemy zrozumieć ich sposób myślenia i kształtować miasto zgodnie z wizją kolejnego pokolenia.

Dlaczego wydarzenia takie jak Samorządowy Kongres Finansowy są ważne dla wzmocnienia głosu samorządów?

Temat Kongresu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sfery finansów samorządowych. Przed nami bardzo istotna zmiana zasad finansowania samorządów, której głównym celem ma być przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST. Samorządowy Kongres Finansowy to doskonała okazja do szerokich rozmów między innymi na ten temat. Powinniśmy być zjednoczeni, działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniami. To w efekcie pozwala jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych wspólnot lokalnych. IV edycja Local Trends cieszy się już ogromnym zainteresowaniem. Z roku na rok przybywa gości tego wydarzenia, a ono samo wpisało się już w stały kalendarz kongresów, na których po prostu trzeba być.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie