Liderzy Rozwoju: W tej kategorii związek wyróżni miasta, które okazały się być liderami rozwoju w ostatnich latach. Do oceny wykorzystano dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL), dostępnego na stronie internetowej monitorrozwoju.pl, a miarą rozwoju jest powierzchnia mieszkań, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej i budynków usług publicznych nowo wybu¬dowanych w ostatnich pięciu latach. Specjalne wyróżnienia będą przyznane za inwestycje przygotowane do realizacji w kolejnych latach.

Liderzy Edukacji: Kategoria ta podkreśla osiągnięcia miast, które okazały się być liderami w dziedzinie edukacji w ostatnich latach. Uhonorowane zostaną w szczególności miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty, a które jednocześnie zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

W obu kategoriach podstawą wyboru laureatów są wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Obie kategorie nagród, przyznawane już po raz drugi, podkreślają znaczenie innowacyjnego zarządzania w miastach i są dowodem zaangażowania samorządów w rozwój lokalny oraz edukację. Nagrody te mają na celu nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, ale mogą być również inspiracją dla innych miast.

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie