Kontekst:
Szybki wzrost inflacji spowodowany m.in. kryzysem energetycznym i konfliktem zbrojnym w Ukrainie przynosi negatywne skutki dla gospodarki kraju oraz stabilności finansowej samorządów. Obniżające się realne dochody samorządowych finansów wywołują dyskusję o perspektywy finansowania inwestycji. Niejasna sytuacja z dostępem do funduszy europejskich dodatkowo wzmacnia niepewność i może opóźnić podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

  • Jak samorządy bronią lub mogą bronić się przed wysoką inflacją i jej wpływem na działania rozwojowe?
  • Czy samorządy mogą i będą podejmować w takich warunkach realizację kluczowych i kapitałochłonnych inwestycji infrastrukturalnych m.in. dróg, oczyszczalni, sieci wodno-kanalizacyjnych?
  • Czy sytuacja związana z cenami energii skłoni samorządy do inwestycji w OZE i efektywność energetyczną? Jakie instrumenty finansowania są obecnie i mogą być w przyszłości dla samorządów najkorzystniejsze, aby takie inwestycje podejmować?
  • Czy da się zminimalizować ryzyko w planowaniu inwestycji przy niepewnych dochodach własnych i wysokiej inflacji?
  • Z jakich źródeł finansowania alternatywnych do dotacji budżetowych, środków z funduszy spójności, czy wsparcia z NFOSiGW mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego? Czy mogą to być środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjny czy EBRD dedykowane do finansowania inwestycji samorządowych Czy samorządy powinny już przestawiać się na finansowanie inwestycji z środków zwrotnych?
  • Jak samorząd może poradzić sobie z ograniczeniem zdolności finansowania zadań własnych oraz zleconych i jednocześnie podejmować inwestycje rozwojowe?
Wystąpienie wprowadzające "Jak odzyskać potencjał inwestycyjny? Alternatywne źródła finansowania inwestycji samorządowych":
FireSide Chat:
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie