Polska dąży do promowania inicjatyw mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych UE oraz wspierania partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a mieszkańcy coraz częściej oczekują podejmowania konkretnych działań mających na celu poprawę jakości środowiska, życia, redukcję zanieczyszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.

Samorządy odegrają kluczową rolę w realizacji projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój transportu publicznego czy promowanie edukacji klimatycznej. Rola ta będzie jeszcze ważniejsze w kontekście prezydencji Polski w UE oraz partnerstwa na rzecz polityki klimatycznej pomiędzy rządem, biznesem i samorządem.

  • Jakie są główne cele i priorytety Polski podczas prezydencji w UE w kontekście polityki klimatycznej?
  • Jakie działania mogą zostać podjęte przez samorządy w celu zrozumienia przez mieszkańców i wzmocnienia poparcia dla polityki klimatycznej na poziomie lokalnym?
  • Jakie są główne wyzwania partnerstwa lokalnego dla rządu i biznesu we współpracy z samorządami przy realizacji polityki klimatycznej i projektach z zakresu ochrony środowiska?
  • Jakie są oczekiwania mieszkańców wobec działań podejmowanych przez władze w zakresie polityki klimatycznej i ochrony środowiska?
  • Jakie inicjatywy mogą zostać podjęte na poziomie UE, aby wzmocnić partnerstwo na rzecz polityki klimatycznej?
  • Jak zwiększać zaangażowanie różnych interesariuszy w realizację celów klimatycznych, aby pozycjonować nasz kraj w roli lidera europejskiego?
  • Jakie są główne wyzwania dla przedsiębiorstw zaangażowanych w zrównoważonych rozwój miast oraz wspierających ich strategie dekarbonizacyjne?
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie