Wykluczenie komunikacyjne jest problemem dotykającym wiele młodych Polek i Polaków. Młodym mieszkańcom i mieszkankom polskich miast zależy na rozwijaniu połączeń komunikacyjnych, zwiększeniu komfortu podróży między ośrodkami miejskimi oraz na implementowaniu bardziej ekologicznych rozwiązań w transporcie zbiorowym. Polskie miasta są jednak w dalszym ciągu królestwem pojazdów samochodowych. W jaki sposób samorządy powinny dywersyfikować inwestycje transportowe kierując się potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców oraz standardami zrównoważonego transportu? Jakie perspektywy rozwoju stoją przed transportem zbiorowym i indywidualnym w polskich miastach biorąc pod uwagę zwiększoną troskę młodego pokolenia o środowisko naturalne i wiążące się z tym postulaty o ograniczenie przemieszczenia się w przestrzeni miejskiej nieprzyjaznymi środowisku środkami transportu?

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie