Kontekst debaty:

 • Społeczeństwo obywatelskie – desygnaty i ocena stanu obecnego.
 • Bezpieczeństwo publiczne jako podstawa budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Profesjonalizm, skuteczność i efektywność działań służb porządku publicznego (Policji) a prawa i wolności człowieka/obywatela.
 • Jak oceniać zagrożenia i zarządzać bezpieczeństwem w lokalnym wymiarze?
 • Transformacja cyfrowa miast przyniesie poprawę dostępności i jakości usług dla mieszkańców – czy wpłynie także na wzmocnienie bezpieczeństwa każdej i każdego z nas?
 • Społeczna partycypacja w kreowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym.
 • Strategie zapobiegania zagrożeniom (np. CPTED, profilaktyka kryminalna, community policing)
 • Administracja samorządowa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Społeczeństwo obywatelskie w obliczu kryzysu uchodźczego.
 • Organizacje pozarządowe – współpraca z administracją, aktywizacja obywateli i wsparcie uchodźców.
 • Multiinstytucjonalna współpraca.

 

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie