Związek Miast i Gmin Morskich

Związek Miast i Gmin Morskich” restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich z 1946 roku. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Związek określa kierunki swojego działania poprzez uchwały swoich organów złożonych z delegatów gmin – członków Związku. W ramach Związku funkcjonują również komisje problemowe.

Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Aktywność statutowa Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy lokalne i regionalne na szczeblu administracji centralnej. Działania Związku są kierowane nie tylko do działaczy samorządowych, ale również do parlamentarzystów, ministrów oraz naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej. Poprzez współpracę z komisjami sejmowymi i właściwymi resortami wspiera i inicjuje działania na rzecz wybrzeża oraz pomaga rozwiązywać problemy gmin nadmorskich.

Przejdź do strony

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie