Alex Minshull

Sustainable City and Climate Change Manager at Bristol City Council
Alex Minshull
Sustainable City and Climate Change Manager at Bristol City Council

bio

Alex ukończył studia w zakresie nauk o środowisku na Uniwersytecie w Southampton oraz studia magisterskie w zakresie energetycznych i środowiskowych aspektów architektury w Centrum Technologii Alternatywnych na Uniwersytecie w Londynie.
Alex pracuje jako specjalista ds. zrównoważonego rozwoju od ponad 20 lat, w sektorze prywatnym i publicznym (w tym w Agencji Ochrony Środowiska (Anglia), a także jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.
Od 2006 roku jego rola koncentruje się na zrównoważonym rozwoju miasta Bristol i zarządza specjalistami pracującymi nad szeregiem kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym rozwojem miast, wodą, żywnością, energią, mobilnością, zmianami klimatycznymi i jakością powietrza. Poprowadził Bristol do zdobycia tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy. Pracował nad stworzeniem efektywnego partnerstwa pomiędzy radą miasta a innymi organizacjami, w tym uniwersytetami, przedsiębiorstwami i ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, łącząc ich różne możliwości w celu stworzenia bardziej zrównoważonego miasta. Kieruje pracami Rady Miejsta w zakresie kryzysu klimatycznego i ekologicznego, w tym wdrażaniem innowacyjnych mechanizmów finansowania we współpracy z sektorem prywatnym i inwestycjami obywatelskimi.

Alex Minshull
Sustainable City and Climate Change Manager at Bristol City Council

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie