Jan Szambelańczyk

Profesor nauk ekonomicznych
Jan Szambelańczyk
Uniwersytet WSB Merito Poznań

bio

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych

Od 1975 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, a obecnie na stanowisku profesora w Uniwersytecie WSB-Merito w Poznaniu.
Zainteresowania naukowe dotyczą stabilności systemu bankowego, banków spółdzielczych, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Jest autorem prawie 300 publikacji, wypromował 12 doktorów w dziedzinie ekonomii i finansów. W trakcie pracy na UEP zajmował różne stanowiska we władzach i organach Uczelni (w tym Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, członka Senatu i Rady Uczelni). Kilkadziesiąt razy organizował i kierował studiami podyplomowymi dla pracowników banków z zakresu doradztwa i ryzyka bankowego a także zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

W latach 1975-1994 odbył staże naukowe lubi pracował zagranicą (m.in. w Naarden International N.V. – Nederlandy;  l’Institut de Recherche sur l’Education, CNRS – Dijon, Francja;  Erasmus Universiteit Rotterdam – Holandia, Max Planck Institut für Bildungsforschung – Berlin Zachodni; London School of Economics, Industrial Relations Department – Wielka Brytania; Hoger-Handel & Telent Institut – Mechelen, Belgia; Nottingham Trend University – Wielka Brytania); Aalborg University -Dania), reprezentował Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w European Association of Cooperative Banks w Brukseli, Konfederację Pracodawców Polskich w International Labour Organisation w Genewie a także polski BFG na kongresach w Atlancie i Waszyngtonie.

Po 1991 roku pracował w sektorze bankowym, w tym w latach 1995-2016 był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie z mandatu Związku Banków Polskich.

Był wielokrotnie autorem ekspertyz specjalistycznych lub członkiem zespołów problemowych (m.in. dla Sejmu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Wojewody Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

W latach 2007-2016 był członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2010-2022 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierując jej Komisją Ekonomiczno-Prawną.

Od 2010 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Bezpieczny Bank a od 2020 roku członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Jan Szambelańczyk
Uniwersytet WSB Merito Poznań

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie