Łukasz Sykała

kierownik Ośrodka Badań Strategicznych IRMiR
Łukasz Sykała
Instytut Rozwoju Miast i Regionów

bio

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzanie (zarządzanie w sektorze publicznym) i geografia (gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny). Kierownik Ośrodka Badań Strategicznych i koordynator Programu Badań Przestrzennych w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Wykonawca krajowych i zagranicznych projektów badawczych dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz projektów eksperckich i doradczych na rzecz administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autor publikacji poświęconych kwestiom zarządzania publicznego, rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego, rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Łukasz Sykała
Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie