Piotr Dmuchowski

Członek zarządu, TFI PZU SA
Piotr Dmuchowski
Członek zarządu, TFI PZU SA

bio

Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania.
Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2012 pracował jako Dealer oraz Starszy Dealer ds. Klientów Instytucjonalnych, następnie w latach 2013-2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy z klientami instytucjonalnymi tego Banku, a w latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych HSBC Polska. W latach 2020-2022 pełnił też funkcję Skarbnika HSBC oraz był członkiem Komitetu Zarządczego HSBC Polska, tj. najwyższego organu tego banku w Polsce. Odpowiadał m.in. za zarządzanie bilansem i płynnością banku, w tym zarządzanie portfelem inwestycyjnym instrumentów dłużnych HSBC Polska.
Jest współautorem publikacji naukowej z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanej w recenzowanym piśmie naukowym (impact factor>9) oraz 2-óch innych artykułów (obecnie w procesie publikacji).

Piotr Dmuchowski
Członek zarządu, TFI PZU SA

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie