Robert Gajda

Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Robert Gajda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

bio

Robert Gajda jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwami oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Menedżer z ponad 20-letnim stażem zawodowym. Realizował zadania związane z budowaniem krótko i długoterminowych planów działania, efektywnym wykorzystaniem zasobów ludzkich, budowaniem i rozwijaniem zespołów, zarządzaniem wynikami pracy, negocjacjami, wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych.

Posiada doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii działania w spółkach prawa handlowego oraz rozległą wiedzę w prowadzeniu i realizacji dużych projektów, w tym unijnych ukierunkowanych na ochronę środowiska.

W 2019 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Kole. Doprowadził do wybudowania jednej z najnowocześniejszych w Polsce instalacji oczyszczania ścieków, wpisującej się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym poprzez przeróbkę całego osadu pościekowego w nawóz dla rolnictwa.

Jest pomysłodawcą pilotażowego programu walki z suszą hydrologiczną na terenie powiatu kolskiego, który będzie realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Zespołem Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin.

Robert Gajda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie