Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o. o.
Ryszard Gajewski
Gdańskie Wody Sp. z o. o.

bio

Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Od kilku lat wdraża w Gdańsku nową politykę retencji wód opadowych opartą o rozwiązania bazujące na naturze. Członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełnił również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów finansowanych z funduszy europejskich. Ukończył  Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim.

Pasjonat zagadnień związanych z wodą, zmianami klimatu i tenisem.

Ryszard Gajewski
Gdańskie Wody Sp. z o. o.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie