Teresa Czerwińska

Wiceprezes Zarządu, Europejski Bank Inwestycyjny
Teresa Czerwińska
Europejski Bank Inwestycyjny

bio

Teresa Czerwińska została powołana na stanowisko Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w marcu 2020 roku. Oprócz nadzoru nad operacjami finansowymi w krajach regionu (Polska, Węgry, Chorwacja) odpowiada za kraje Partnerstwa Wschodniego, a także za Azję Centralną, Chiny i Mongolię . Nadzoruje również sprawy nauki, edukacji, innowacji, gospodarki cyfrowej oraz programu InvestEU.
Przed objęciem funkcji wiceprezesa EBI, Pani Czerwińska była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, Ministrem Finansów RP, była również członkiem Rady Dyrektorów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu odpowiedzialnego za budżet państwa w Ministerstwie Finansów. W latach 2015 – 2017 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest profesorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Teresa Czerwińska
Europejski Bank Inwestycyjny

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie