Samorządy muszą zapewniać młodzieży przestrzeń do łatwego włączenia się w życie społeczno-kulturalne swojej gminy, swojego miasta czy regionu. Często brak zainteresowania młodych sprawami swojej lokalnej ojczyzny może wynikać z braku zainteresowania lokalnego samorządu nimi. W jaki sposób samorządy, także przy współpracy z młodzieżowymi radami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, są w stanie silniej zaangażować osoby młode w życie gminy? Jakiego rodzaju działania mają szanse na mocniejsze włączenie młodzież w społeczno-polityczne życie samorządu a jakie mogą jeszcze bardziej ich od niego oddalić?

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie