13:40 – 14:00 Mała gmina – duży transport publiczny. Czy to możliwe?

Czy możliwa jest organizacja dużego transportu publicznego na terenie małej gminy? Tak. Sukces determinuje jednak wiele czynników. Debata dotyczyć będzie organizacji transportu publicznego w małej gminie, której przykładem jest Pleszew w województwie wielkopolskim. Będzie mowa o źródłach finansowania, koncepcji funkcjonowania, konsultacjach społecznych i współpracy z innymi gminami oraz etapach wdrażania. Debata pokaże zagrożenia i problemy, jakie trzeba brać pod uwagę przy rewolucji w transporcie publicznym, ale i plan działania z jasno określonymi celami.

Gospodarz:
Kompaktowy Pleszew

13:40 - 14:00 Mała gmina – duży transport publiczny. Czy to możliwe?:
13:40 - 14:00 Mała gmina – duży transport publiczny. Czy to możliwe?:
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie