Wspieranie praktyk zrównoważonego rozwoju inicjowanych przez biznes jest inwestycją w przyszłość dla samorządów – przynosi to korzyści zarówno środowiskowe, ekonomiczne jak i społeczne oraz często staje się dobrym przykładem do naśladowania dla innych jednostek samorządowych. Biznes dążący do zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w projekty społeczne, poprawę jakości usług dla mieszkańców oraz implementację praktyk proekologicznych w ekosystemy społeczno-gospodarcze miast jest nieocenionym partnerem dla lokalnych włodarzy. Dalszy rozwój współpracy między różnymi sektorami może przynieść długoterminowe korzyści dla miast poprzez zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych, innowacyjność rozwiązań oraz poprawę jakości życia, dlatego podczas debaty pogłębimy ten temat odnosząc się do tych wyzwań:

  • Jakie działania CSR i inicjatywy warto kreować w partnerstwie biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska w miastach?
  • Jakie działania podejmowane są przez lokalne organizacje pozarządowe w celu aktywizacji społeczności lokalnych oraz promowania działań proekologicznych w mieście?
  • Jakie są oczekiwania mieszkańców wobec działań podejmowanych przez biznes, samorząd oraz organizacje pozarządowe w kontekście poprawy warunków życia i ochrony środowiska?
  • Jakie są najbardziej skuteczne narzędzia i mechanizmy współpracy między różnymi sektorami w celu osiągnięcia spójnych celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych?
  • Jakie są perspektywy rozwoju współpracy między biznesem, samorządem, organizacjami pozarządowymi a społeczeństwem obywatelskim w kontekście tworzenia lepszych warunków życia i ochrony środowiska w miastach?
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie