Kontekst debaty:

  • Niespotykana w historii Polski skala przybywających na nasze ziemie w tak krótkim czasie uchodźców z Ukrainy sprawia, że pomoc i wsparcie doraźne jest organizowane na praktycznie wszystkich szczeblach od pierwszego dnia wojny. Gminy i miasta, organizacje pozarządowe, agencje rządowe i obywatele deklarują możliwość przyjęcia tysięcy osób. Oferowana jest również pomoc w przemieszczaniu się (bezpłatny transport), opiece zdrowotnej, edukacji czy poszukiwaniu pracy. Pomoc doraźna, niezwykle potrzebna w pierwszych dniach i tygodniach z czasem musi zostać zastąpiona przez wsparcie krótko- i długoterminowe. Już obecnie jest to duże wyzwanie dla wielu samorządów, bo z takim zjawiskiem do tej pory się nie stykały. Takie sytuacje nie są zjawiskiem zupełnie wyjątkowym na świecie. Ponadto niektóre polskie organizacje oraz część samorządów mają doświadczenie w niesieniu wsparcia uchodźcom.
    Jak te doświadczenia przekazać innym? Jaka powinna być rola rządu w tym procesie? Jakie uregulowania prawno-finansowe są kluczowe dla sprawnego przyjęcia uchodźców? Czy samorządy są zdolne do przyjęcia znaczącej liczby uchodźców? Jak zapewnić uchodźcom podstawowe usługi publiczne i jak je finansować? Na takie i podobne pytania i zagadnienia będą dyskutowali uczestnicy debaty.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie