Podczas debaty będziemy poruszać trzy zasadnicze zagadnienia związane z nowym podejściem do planowania przestrzennego. Zapytamy naszych panelistów o to czy reforma to rewolucja i przewrót kopernikański, czy też może wprowadzone zmiany są naturalną konsekwencja wcześniejszych procesów i mają bardziej ewolucyjny charakter. Porozmawiamy również o tym, jakie konsekwencji reforma przynosi dla samorządów. W końcu zastanowimy się, czy ustawa może doprowadzić do integracji planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym i w wydatnym stopniu ograniczyć chaos przestrzenny. Dzięki różnorodnym specjalizacjom naszych panelistów, liczymy na przekrojowe naświetlenie problematyki planowania przestrzennego w nowej rzeczywistości prawnej.

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie