Transformacja energetyczna to w obecnym czasie jedno z najważniejszych wyzwań stojących zarówno przed rządem, jak i samorządem lokalnym. Poszczególne regiony naszego kraju muszą zadbać o odpowiednie inwestycje tak, by utrzymać konkurencyjność i przyciągać biznes. Konieczne jest znalezienie odpowiednich środków w budżecie, jak i pozyskanie środków zewnętrznych, które wspomogą ten proces i znacznie go przyspieszą. Czy pomocna będzie tu strategia transformacji energetycznej regionu i jak ją w ogóle tworzyć, a później realizować. O tym jak to zrobić szybko i sprawnie rozmawiać będziemy podczas debaty „Transformacja energetyczna, a konkurencyjność gospodarcza regionu i polityka inwestycyjna”.

  1. Jak wygląda zaangażowanie mieszkańców i innych interesariuszy w działanie na rzecz transformacji energetycznej? W jaki sposób budować świadomość wśród mieszkańców?
  2. Kto może być partnerem w realizacji transformacji energetycznej? Jak budować współpracę samorząd-biznes- PFR?
  3. Co dziś stanowi największą barierę w zwiększaniu konkurencyjności gospodarki? Jak wygląda sytuacja Województwa Pomorskiego w postępującej transformacji energetycznej Polski i regionu?
  4. Jak wygląda współpraca biznesu w zakresie zielonych inwestycji z samorządami?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie