Adam Mikołajczyk

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Adam Mikołajczyk
Samorząd Województwa Pomorskiego

bio

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Posiada wieloletnią specjalizację naukowo¬ dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktyką zawodową w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – obecnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, a poprzednio Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi planowania rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zarządzenia funduszami strukturalnymi UE. Autor szeregu publikacji z tego zakresu.
Zatrudniony w regionalnej administracji publicznej od 2005 roku, początkowo jako główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Doświadczenia zawodowe obejmujące między innymi udział w przygotowaniu kilku kolejnych edycji strategii rozwoju województwa oraz regionalnego programu operacyjnego na potrzeby zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Bezpośrednio zaangażowany w negocjowanie ww. dokumentów z Komisją Europejską. Bezpośrednio zaangażowany w prace nad wdrożeniem w województwie pomorskim inicjatyw wsparcia rozwoju miejskiego oraz przedsiębiorczości: JESSICA oraz JEREMIE.
W latach 2002-2013 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawnych podstaw polityki rozwoju regionalnego.

Zobacz debaty:

Adam Mikołajczyk
Samorząd Województwa Pomorskiego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie