Marek Szczepański

Dyrektor, Departament Programów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska
Marek Szczepański
Bank Ochrony Środowiska S.A.

bio

W BOŚ S.A. pełni funkcję Dyrektora Biura ds. Programów Pomocowych, koordynuje także współpracę Banku z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ogólnopolskimi związkami JST.

Od ponad 25 lat zajmuje się planowaniem i wdrażaniem programów publicznych, w tym wykorzystujących fundusze UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze publicznym (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, PARP, BGK) i prywatnym (firmy doradcze).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Marek Szczepański
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie