Dobre relacje samorządu lokalnego i banków spółdzielczych mierzy się jednak nie latami, lecz skalą wspólnie zrealizowanych projektów, wyemitowanych obligacji i lokalnych inwestycji. Tylko SGB-Bank SA, jeden ze 175. banków tworzących Spółdzielczą Grupę Bankową, obsługuje ponad 270 jednostek samorządu terytorialnego. W skali całego Zrzeszenia ta liczba jest wielokrotnie wyższa. We współpracy z samorządami doskonale radzą sobie banki spółdzielcze ze Wschowy i Człuchowa, na bardzo wielu płaszczyznach współpracują banki i samorządy z Wronek, Rokietnicy czy Głogowa.

Bank spółdzielczy to sprawdzony partner lokalnego samorządu – podkreśla Monika Kaczmarek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, jednego z najbardziej aktywnych w relacjach z samorządami terytorialnymi. – Tu są nasze korzenie, znamy środowisko i problemy, którymi żyją mieszkańcy regionu. To ułatwia relacje z samorządem, pozwala szybko identyfikować potrzeby i wspólnie znajdować  najlepsze rozwiązania finansowe.

W roku 2022 banki spółdzielcze SGB udzieliły samorządom kredyty na kwotę przekraczającą 500 mln złotych, pomagając sfinansować bieżące potrzeby jednostek samorządowych. Były wśród nich projekty ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, modernizacja oświetlenia ulicznego, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne), a także przedsięwzięcia typowo komunalne, poprawiające standard życia lokalnych społeczności.

Mimo wielu zmian prawnych i silnej konkurencji, Spółdzielcza Grupa Bankowa prowadzi kompleksową obsługę emisji komunalnych, począwszy od jej gwarantowania, a skończywszy na wypłacie odsetek. To istotna część rynku finansowego, obsługiwana przez banki spółdzielcze od połowy lat 90. W minionym roku przeprowadzono emisje dla 21 emitentów na kwotę ponad 250 mln złotych. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. banki spółdzielcze SGB wygrały przetargi na obsługę procesu emisji obligacji komunalnych dla 11 emitentów, o  łącznej wartości ponad 190 mln złotych.

Stałymi partnerami banków spółdzielczych SGB są gminy wiejskie, małe miasta, powiaty, ale także duże aglomeracje i struktury administracyjne, jak choćby miasto Gdynia czy powiat poznański.

Katalog produktów finansowych oferowanych samorządom przez banki SGB jest dopasowany do lokalnych oczekiwań. Spółdzielcza Grupa Bankowa współpracuje z samorządami zarówno w zakresie finansowania, jak i obsługi depozytowo-transakcyjnej (na poziomie 10 mld złotych).

Rok 2023 jest dla współpracy banków spółdzielczych SGB rokiem wielu wspólnych wyzwań. To z jednej strony działania w sferze Zielonej Transformacji i partnerstwo w finansowaniu lokalnych inwestycji, a z drugiej – obsługa bieżącej działalności jednostek komunalnych i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy w ramach emisji obligacji. Siła rozwoju lokalnych społeczności zależy między innymi od stanu tej współpracy.

Dotyczy to także relacji banków spółdzielczych z mieszkańcami małych gmin. Kredyty płynnościowe dla rolników, bezpieczny kredyt 2% dla osób starających się o zakup własnego mieszkania lub domu, wsparcie finansowe dla lokalnego rzemiosła i małych przedsiębiorstw – to domena lokalnych banków spółdzielczych, które sprawiają, że lokalna społeczność wzmacnia się i rozwija. Wszystko – w myśl zasady wzajemności, leżącej u podstaw bankowości spółdzielczej.

 

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie