Gospodarzem spotkania był Volkswagen Poznań, partner generalny Local Trends i największy pracodawca w regionie. Anna Pomorska, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w Volkswagen Poznań przekonywała, że nie można działać samotnie, ale trzeba prowadzić dialog. Tylko współpracując można działać efektywnie, a nie jedynie efektownie. Prowadząc dialog z najbliższym otoczeniem wychodzi się z aktywną postawą wobec niego i analizuje co jest najbardziej potrzebne. I chodzi tu o wszystkich sąsiadów fabryki – zarówno w Poznaniu, jak i w powiecie wrzesińskim. Bo lokalność gra dla Volkswagen Poznań kluczową rolę – podkreślała Anna Pomorska. A łącząc siły można zrobić więcej. Potwierdzeniem tej tezy jest m. in. zrealizowany niedawno pionierski projekt „Wspólnie POZmieniajmy” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP. W jego ramach wykonano nasadzenia zieleni, powstał ogród retencyjny, przeprowadzono też warsztaty ekologiczne.

Rolę takiej współpracy chwali Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Jako władza samorządowa doceniamy te mniejsze jednostki, ale też organizacje pozarządowe i sami inwestujemy w ekologiczne programy. Jego zdaniem, samorządy – jeśli chcą działać skutecznie – muszą współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz z przedsiębiorcami i światem biznesu.

I ten biznes również powinien angażować się w taką współpracę. Przykładem może być włączanie się kształcenie zawodowe, aby tworzyć kadry do pracy. Ale te muszą być zorientowane na lokalny rynek pracy, a nie gdzieś w świecie, a współpraca powinna być stałą – podkreśla Janusz Szewczuk, doradca strategiczny ZMP.

Ewa Gałka, przedstawicielka NGSów zauważyła, że otwarcie na wspomnianą współpracę jest zjawiskiem stosunkowo świeżym. Ale koniecznym. Powstające kolejne organizacje pozarządowe są odpowiedzią na konkretne potrzebny. A efektem ich działania ma być realizowanie wartościowych działań, zarówno partnerów publicznych jak i prywatnych. Informacji CO i JAK należy zrobić dostarczają właśnie NGSsy – przekonywała Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Przy omawianej współpracy tych trzech środowisk nie można nie wspomnieć o dobroczynności. Lokalny wymiar działania potrafi bardziej przemówić do naszych serc – tak bywa w przypadku wsparcia dla potrzebujących w naszym otoczeniu. Jak podkreślała aktorka i społeczniczka Katarzyna Bujakiewicz, zbiórki prowadzone w Wielkopolsce dla chorych z naszego regionu czy najbliższego otoczenia szybciej znajdują nasze zainteresowanie. Jej zdaniem, obecnie wręcz zrobiła się moda na pomaganie. Warto przy tym zauważyć, że współpracując, robiąc coś razem, dojdziemy dalej, nawet jeśli w nieco wolniejszym tempie.

Taka chęć angażowania się w przedsięwzięcia wartościowe dla zrównoważonego rozwoju jest ideą społeczeństwa obywatelskiego – podkreślała Anna Pomorska z Volkswagen Poznań. Co istotne, niezależnie od tego czy jesteśmy zrzeszeni jako mieszkańcy, działacze organizacji pozarządowych czy pracownicy w konkretnych firmach – dodała.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie