Wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia mają być nowym otwarciem dla rozmów o przyszłości Polski lokalnej. Samodzielność i stabilność finansowa są niezbędne dla planowania inwestycji i transformacji, której oczekują mieszkańcy.

W maju odbędzie się czwarta edycja Samorządowego Kongresu Finansowego. W tym roku, z uwagi na powyborczy termin – edycja wyjątkowa. Sopocki kongres będzie okazją do wspólnego wypracowania rekomendacji na czas nowej kadencji władz lokalnych.  Budowanie planów i strategii trzeba rozpocząć od merytorycznej rozmowy o budżetach i finansach, dlatego już dziś zapraszamy do udziału przedstawicieli władz lokalnych, a także skarbników, urzędników i przedstawicieli spółek komunalnych. W maju oprócz planowanych rekomendacji przedstawimy również ekspertyzę “Mapa wyzwań dla samorządów wynikająca z regulacji, relacji rząd-samorząd oraz głównych trendów rozwoju w perspektywie najbliższych lat” – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

Program Samorządowego Kongresu Finansowego obejmie najistotniejsze obszary dla rozwoju polskich miast, gmin i miasteczek. Ścieżki tematyczne Local Trends:

  • Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji
  • Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym
  • Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
  • Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna
  • Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo
  • Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu
  • Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek

Kongres realizowany jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”. Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na temat współpracy międzysektorowej na linii samorząd – rząd – biznes – nauka.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie