10 stycznia w Gdańsku w Sali Herbowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej Local Trends. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki i  biznesu przygotowali listę priorytetowych zagadnień, z obszaru rozwoju samorządów, które w perspektywie najbliższego roku do trzech lat będą szczególnie ważne i powinny zostać poruszone podczas wydarzeń Local Trends w 2024 roku.

Reforma finansów JST – ku samodzielności decyzyjnej

Konieczność reformy finansów samorządowych polegająca między innymi na wzmocnieniu dochodów własnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich miast i wsi. Zwiększenia udziału w PIT i CIT jest warunkiem przywrócenia stabilności i samodzielności. Potrzebne są zmiany, aby samorządy mogły sprawnie dostarczać usługi publiczne. Uczestnicy Rady Programowej zaznaczyli, że w programie kongresu powinny znaleźć się tematy związane ochroną zdrowia, szkolnictwem, nowymi technologiami oraz wsparciem rozwoju polskich wsi i miasteczek.

Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego ma zostać poruszona także kwestia zmian w zakresie podatku od nieruchomości. Samorządowcy reprezentujący miasta zwrócili także uwagę na problem wyludniania dzielnic centralnych ze względu na rosnącą popularność najmu krótkotrwałego. Potrzebne są regulacje rynku mieszkaniowego, które przywrócą równowagę i będą wspierać rozwój społeczności lokalnych.

Ważnym tematem będą także kwestie związane z dostępem do funduszy unijnych – m.in. możliwe źródła finansowania wkładu własnego do inwestycji wspófinansowanych ze środków UE w perspektywie do 2027 roku.

Nie zabraknie wskazówek i dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków budżetowych na zielone inwestycje. Eksperci krytycznie przyjrzą się także jakości zarządzania finansami JST i wskażą pomocne narzędzia z zakresu inżynierii finansowej.

To tylko wybrane tematy, które mają zostać poruszone podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Samorządowcy liczą na aktywny udział strony rządowej i wypracowanie konkretnych regulacji, które usprawnią proces zarządzania budżetami lokalnymi. Sopot będzie zatem miejscem pierwszego po wyborach spotkania administracji publicznej, biznesu i nauki.

 

Zarejestruj się

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie