Ponad 2 miliardy ton – tyle odpadów wytwarzamy każdego roku w samej Unii Europejskiej. Spróbujmy wyobrazić sobie taką masę. Boeing 747-400, popularny samolot pasażerski, ma masę startową wynoszącą około 400 ton. Wyobraźmy sobie 5 milionów takich samolotów ustawionych jeden przy drugim. To właśnie 2 miliardy ton.

Zbyt abstrakcyjne? To spróbujmy na innym przykładzie. Praktycznie każdy z nas ma samochód. Średnia masa dużego samochodu osobowego wynosi około 1,5 tony. Aby osiągnąć 2 miliardy ton, musielibyśmy ustawić obok siebie 1,33 miliarda samochodów osobowych.

Ciężar zadania, które stawiamy przed sobą w Spółce każdego dnia, również jest niebagatelny. Nie jesteśmy standardowym przedsiębiorstwem, którego wyniki da się podsumować na koniec roku kilkoma czy kilkunastoma tabelami. Od tego, jak skutecznie i innowacyjnie działamy, zależy stan środowiska Poznania i jego okolic. Mamy tego świadomość, stawiając sobie – i każdego dnia wypełniając – kolejne cele biznesowe.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu prowadzi m.in. składowisko odpadów, instalację  do odzysku odpadów biodegradowalnych czy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nasi specjaliści każdego dnia dbają o to, żeby odpady trafiały tam, gdzie powinny, były optymalnie przetwarzane i – finalnie – jak najmniej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Misja przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana za ochroną środowiska. Segregacja odpadów, recykling, utylizacja – to podstawowe pojęcia w modelu, który stworzyliśmy i który ambitnie rozwijamy.

Biokompostownia to jeden z najważniejszych elementów systemu, którym zarządzamy. W procesie fermentacji i kompostowania przetwarza selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Gratowiska dbają o to, aby odpady problemowe i niebezpieczne były selektywnie zbierane i segregowane. Na składowisko odpadów trafiają odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Nasz system zarządzania odpadami, a w szerszym ujęciu ochronę środowiska, dopełniają: Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Gratowóz, oferta odbioru i wywozu odpadów dla mieszkańców oraz firm, dzierżawa pojemników na odpady biodegradowalne, a także wynajem kontenerów i usługi sprzątania i utrzymania terenów zielonych.

Rzeczą, z której jesteśmy szczególnie dumni i która wyróżnia nas w skali kraju – a w przyszłości ma być naszym znakiem rozpoznawczym również na poziomie międzynarodowym – jest edukacja ekologiczna. Wychodzimy z założenia, że każda godzina zainwestowana przez ZZO w budowę świadomości proekologicznej mieszkańców przyniesie w dalszej perspektywie wymierne korzyści.

Plac zabaw (będący elementem ścieżki edukacyjnej), który zrealizowaliśmy od podstaw na zrekultywowanej kwaterze składowania odpadów na naszym składowisku w Suchym Lesie, zbudowany z elementów z recyklingu, jest innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym. Odwiedzany przez uczniów i studentów z całej Wielkopolski pomaga w budowaniu świadomości proekologicznej. W ten sposób pomagamy wychowywać partnerów do przyszłych rozmów o ochronie środowiska, w tym o zarządzaniu odpadami. A to tylko jedna z wielu naszych inicjatyw edukacyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. organizację lekcji edukacyjnych w placówkach oświatowych wraz z udziałem maskotek, prowadzenie wycieczek w obiektach prowadzonych przez Spółkę czy organizację konkursów edukacyjnych, w tym cyklicznego konkurs na przygotowanie bajki o charakterze ekologicznym pn. „Mali Bajkopisarze”.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu chce być jednym z liderów swojej branży w Europie. Zwiększanie recyklingu i redukcji ilości odpadów, rozwijanie technologii pod kątem spełniania wymogów coraz bardziej restrykcyjnych przepisów, inwestycje w nowe technologie oraz budowa odpowiedzialności zarówno producentów, jak i konsumentów – agenda naszych działań na najbliższe lata wydłuża się właściwie każdego miesiąca.

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie