Czy biznes jest w stanie zainicjować takie programy grantowe, które będą atrakcyjne z punktu widzenia samorządu?

Jak przekonać firmy do takich inwestycji?

Ile to kosztuje?

 Wspieranie praktyk zrównoważonego rozwoju inicjowanych przez biznes jest inwestycją
w przyszłość dla samorządów – przynosi to korzyści zarówno środowiskowe, ekonomiczne jak i społeczne oraz często staje się dobrym przykładem do naśladowania dla innych jednostek administracyjnych.

  • Przedstawiciele biznesu inicjując dobre praktyki przyczyniają się wzrostu rozwoju społecznego i środowiskowego wspierając jednocześnie działania bliskie i istotne dla mieszkańców danego regionu. Działania te mogą pomóc w zapewnieniu długoterminowej stabilności gospodarczej i ekologicznej.
  • Samorządy wspierające działania i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju są postrzegane jako odpowiedzialne i nowoczesne, dzięki czemu mogą stają się liderami
    w zakresie innowacji ekologicznych i technologicznych.
  • Szczególne znaczenie dla zwiększenia efektywności działania samorządów oraz biznesu ma budowanie partnerstwa międzysektorowego, z uwzględnieniem trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe doskonale znają potrzeby swojego otoczenia i wiedzą, jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie. Dzięki temu współpraca samorządów z biznesem może prowadzić do realnej zmiany jakości życia mieszkańców przez realizowanie programów edukacyjnych i kampanii społecznych promujących zrównoważony styl życia.
  • Ważnym punktem w drodze do tworzenia lepszego świata jest także współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursów grantowych, dzięki którym jest możliwa atrakcyjna zmiana mająca wpływ na warunki życia mieszkańców miast i gmin.

 

Zapraszamy na panel, podczas którego poznamy odpowiedzi na powyższe pytania pokazując  praktyczne przykłady działań.

Podczas panelu zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu Grantowego „Niebieskie Granty”.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie