16:30 – 17:00 Pozasądowe rozwiązywanie sporów – mediacje w zamówieniach publicznych

ADR jako odpowiedź na wyzwania w zarządzaniu projektami publicznymi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, w skrócie ADR) określane są jako szeroki zbiór metod, procesów oraz technik, które wykorzystywane są w celu rozstrzygnięcia sporów oraz osiągnięcia porozumienia pomiędzy ich uczestnikami w sposób nieantagonistyczny, na drodze pozasądowej.

Początkowo ADR wykorzystywany był najczęściej w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorcami oraz sporów konsumenckich i ubezpieczeniowych. Aktualnie, z uwagi na wprowadzenie do porządku prawnego szeregu instrumentów, których celem jest usprawnienie relacji zamawiających z wykonawcami ADR zyskał na popularności również w relacjach przedsiębiorców z podmiotami publicznymi.  Wprowadzone rozwiązania mają na celu zapobieżenie eskalacji występującego między stronami konfliktu, poprzez umożliwienie podjęcia licznych czynności ugodowych, a w konsekwencji przyspieszenie i uproszczenie osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami.

Wątki do poruszenia:

  1. Najczęściej materializujące się wyzwania w fazie operacyjnej umowy:
  2. wpływ zmienności warunków społeczno-gospodarczych na realizację pierwotnych założeń umowy
  3. domniemana poprawność (niekwestionowana przez wykonawców na etapie postępowania) zapisów kontraktu a ich nierealizowalność w praktyce
  4. strach przed dialogiem – powody.
  5. Dopuszczalne prawnie granice polubownego rozwiązania sporu pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym; znaczenie art. 54a ustawy o finansach publicznych
  6. Polityka zarządzania sporami jednostki samorządu terytorialnego:
  7. dlaczego ugoda to dobre rozwiązanie?
  8. sposoby efektywnego prowadzenia rozmów pojednawczych

Nowe podejście Fundacji do ADR w umowach PPP

Gospodarz: Centrum PPP

 

17:00 – 17:30 Przegląd zmian w przepisach prawa zamówień publicznych

Gospodarz: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

16:30 - 17:00 Pozasądowe rozwiązywanie sporów - mediacje w zamówieniach publicznych:
17:00 - 17:30 Przegląd zmian w przepisach prawa zamówień publicznych:
16:30 - 17:00 Pozasądowe rozwiązywanie sporów - mediacje w zamówieniach publicznych:
Gospodarz:
17:00 - 17:30 Przegląd zmian w przepisach prawa zamówień publicznych:
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie