System finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego coraz bardziej przestaje przypominać system. Rokroczne dosypywanie przez rząd pieniędzy do budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych, czy może raczej – przesypywanie dochodów lat przyszłych do budżetów lat bieżących staje się normą. To wszystko przypomina – coraz bardziej – ręczne sterowanie finansami jednostek samorządu terytorialnego. Sterowanie – dodajmy – bez jakiegoś dalekosiężnego planu. Sterowanie, które ma załatać bieżące problemy i tyle. Efektem tego jest, że np. planowanie budżetów lat przyszłych, czy tworzenie Wieloletnich Prognoz Finansowych, dokumentów niezbędnych m.in. przy ubiegani się o zewnętrze finansowanie realizowanych przez samorządy projektów, czy inwestycji. Samorządy nie są bowiem w stanie, w żaden sposób, samodzielnie prognozować swych przyszłych dochodów. Wszelkie prognozy bowiem legły w gruzach po zmianach wprowadzonych na kanwie zmian podatkowych Polskiego Ładu.

System finansów samorządowych niewątpliwie potrzebuje uzdrowienia. Jakie działania należy podjąć, aby tego dokonać i jakie są szanse aby je zrealizować, w nowej, powyborczej Polsce, rozmawiać będziemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie finansów samorządowych – skarbnikami miast i gmin.

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie