13.40 – 14.05 Jak zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów wodnych w polskich miastach? Raport Water City Index.

Bez dostępności do wody, miasto nie ma możliwości funkcjonowania. Znaczenie tego dostępu jest istotne dla dużej metropolii jak i małych miast i miasteczek, ale co ważniejsze dla ich mieszkańców, jeśli pojmujemy miasto w kategorii społecznej, a nie funkcji przestrzennej. Podstawowymi podmiotami są ludzie tworzący społeczność, dla której jakość życia i perspektywy jej podnoszenia są najistotniejszą wartością. Jak skutecznie gospodarować wodą w mieście? Na jakie obszary zwracać uwagę? Jakie dobre praktyki z zakresu zarządzania gospodarką wodną mogą pokazać Polskie miasta?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci, którzy przedstawią również Water City Index, doroczny raport efektywności wykorzystania zasobów wody w Polskich miastach, a jednym z panelistów będzie przedstawiciel zdobywcy 1. miejsca w 2022 roku – Miasta Gdańsk.

Więcej informacji o Water City Index: https://oees.pl/water-city-index-2022/

13.40 - 14.05 Jak zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów wodnych w polskich miastach? Raport Water City Index.:
13.40 - 14.05 Jak zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów wodnych w polskich miastach? Raport Water City Index.:
Opiekun merytoryczny:
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie