Klara Ramm

Kierownik Projektu NOAH, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Klara Ramm
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

bio

Klara Ramm od prawie dwudziestu lat związana jest z branżą ochrony i inżynierii środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Praktykę zdobyła w przedsiębiorstwach komunalnych, urzędach państwowych i firmach prywatnych. Od 2006 roku współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych, usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych, wdrażania polityki unijnej w branży wodnej. Bierze udział w konsultacjach i analizach regulacji UE, które mają wpływ na sektor wod-kan. Realizuje projekty krajowe i międzynarodowe związane szczególnie z zaopatrzeniem w wodę, odzyskiem wody ze ścieków, ale także rozwojem kompetencji. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzontu Europa ds. zdrowych oceanów i wód.

Klara Ramm
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie