Alan Aleksandrowicz

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Port Gdańsk
Alan Aleksandrowicz
Port Gdańsk

bio

Z wykształcenia prawnik, menedżer, samorządowiec, od 2008 r. najpierw inicjator a potem prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA), odpowiedzialnej za szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i promocję gospodarczą Gdańska oraz Metropolii Gdańskiej w tym za inwestycje infrastrukturalne, zagospodarowanie oraz aktywizację gospodarczą terenów inwestycyjnych w większości na obszarze lub w sąsiedztwie portu morskiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych, doradztwo dla sektora publicznego.

W latach 2019-2022 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji prowadząc inwestycje Miasta Gdańska, gospodarkę nieruchomościami, urbanistykę i architekturę, nadzór budowalny, geodezję, ochronę zabytków, projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz nadzorując wybrane spółki i jednostki budżetowe Miasta.

Od 2021 r. Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich.

Wcześniej pracował m.in. jako naczelnik oraz wicedyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a także wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W latach 1999-2003 pełnił funkcję wicekonsula Konsulatu Generalnego RP w Chicago, gdzie kierował działem prawnym.

Swoją karierę zawodową zaczynał w 1994 r. w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego pracując w Ośrodku Doradztwa i Ekspertyz wspomagającym samorządy w sprawach związanych z procesami komunalizacji oraz rozwijaniem współpracy międzynarodowej.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w Centrum Integracji Europejskiej i na Wydziale Zarządzania UG. Jest współtwórcą oraz absolwentem Amerykańskiej Szkoły Prawa – wspólnej inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji UG oraz IIT Chicago-Kent College of Law.

Jest przewodniczącym rady nadzorczej Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., a także Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Hevelianum. Był członkiem  rad nadzorczych i władz wielu spółek, stowarzyszeń i fundacji w tym Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., WSK „PZL-Świdnik” SA, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Pomorskie w Chinach, PROT i GOT.

Alan Aleksandrowicz
Port Gdańsk

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie